Kaupunginhallituksen tekemiä päätöksiä 9.5.2022

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 9.5.2022 käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat: Kouvolan Asunnot Oy:n ja Kymijoen Hoiva ry:n lainojen takauksia sekä syksyllä järjestettävää ystävyyskuntakokousta Unkarin Veszprémissä.

Omavelkainen takaus Kouvolan Asunnot Oy:n Viialankatu 5:ssä sijaitsevan vuokrakerrostalon peruskorjauslainalle

Kouvolan Asunnot Oy hakee Kouvolan kaupungilta omavelkaista takausta Viialankatu 5:ssä sijaitsevan vuokrakerrostalon peruskorjauslainalle. Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen hakea lainaa ja takausta lainalle. Takaus käsittää pääoman, koron, viivästyskorkomaksujen ja mahdollisten perimiskulujen maksamista ja muiden lainaehtojen täyttämistä.
Yhtiö kilpailutti lainan ja sai pyyntöä vastaavan tarjouksen Kuntarahoitus Oyj:ltä. Danske Bankin ja Kymenlaakson Osuuspankin antamat tarjoukset eivät vastanneet tarjouspyyntöä laina-ajan osalta.

Tutustu esityslistan Kouvolan Asunnot Oy:n lainatakausta koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

 • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
 • kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi,

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle pääpiirteittäin:
Kouvolan kaupunki päättää myöntää kuntalain 129 §:n takausten myöntämiselle asettamat edellytykset huomioiden omavelkaisen takauksen lainaan, jonka Kuntarahoitus Oyj myöntää Kouvolan Asunnot Oy:lle seuraavin ehdoin:

 • pääoma 6.500.000 euroa
 • laina-aika 30 vuotta
 • korkosidonnaisuus 10 vuoden kiinteä korko (10 vuoden koronvaihtosopimuskorko + 0,370 % marginaali)
 • korkoindikaatio 4.3.2022: 1,090 % p.a., korko vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää ennen nostoa, lainan osapuolet sopivat aikaisintaan kolme kuukautta ennen marginaalin voimassaolon päättymistä kymmenen vuoden jälkeen voimaan tulevasta luoton uudesta marginaalista
 • korko maksetaan puolivuosittain
 • lyhennykset puolivuosittain tasalyhennyksinä
 • laina nostetaan yhdessä erässä takauspäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kouvolan kaupungin suostumus lainan takaajaksi Kymijoen Hoiva ry:n Kymenlaakson Osuuspankin lainan lainaehtojen muutokseen

Kymijoen Hoiva ry pyytää, että Kouvolan kaupunki yhdistyksen lainan omavelkaisena takaajana hyväksyy sen Kymenlaakson osuuspankilta saadun lainan lainaehtojen muutoksen.

Tutustu esityslistan Kymijoen Hoiva ry:n lainantakausta koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

 • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
 • kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus pääpiirteittäin:

Kouvolan kaupunki lainan omavelkaisena takaajana päättää hyväksyä Kymijoen Hoiva ry:n Kymenlaakson Osuuspankilta saadun lainan lainaehtojen muutokset:

 • Laina-ajan jatko 4 vuotta
 • Lyhennysvapaa 1 vuosi
 • Uusi lyhennyserä on 13.304,44 e/ 6kk.
 • Seuraava lyhennys 30.06.2023
 • Viimeinen lyhennys 31.12.2031
 • Muutospalkkio 500 e
 • Kymijoen Hoiva ry:n tulee esittää Kouvolan kaupungille vuosittain 1.6. mennessä edellisen vuoden tilinpäätös.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Suomalais-unkarilainen ystävyyskuntakokous 28.-30.9.2022 Unkarin Veszprémissä

Veszprémin kaupunginjohtaja on esittänyt suomalais-unkarilaisille ystävyyskaupunkien edustajille kutsun osallistua ystävyyskuntakokoukseen Unkarin Veszprémissä 28.-30.9.2022.
Ystävyyskuntakokous järjestetään kolmen vuoden välein vuoroin Suomessa ja Unkarissa. Edellinen kokous järjestettiin Hämeenlinnassa 2019. Kouvolan kaupungin ja ystävyyskaupunki Balatonfüredin edustajat osallistuivat kokoukseen, jonka jälkeen perinteisesti vieraillaan myös ystävyyskaupungissa.
Suomalais-unkarilainen ystävyyskuntakokous kokoaa ystävyyskaupunkiparit tapaamaan toisiaan ja vahvistamaan ystävyyssuhteita sekä keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja uusista haasteista maiden välillä. Konferenssin ohjelmassa on luentoja, työpajoja ja paneelikeskustelu-ja sekä kulttuuriohjelmaa.

Tutustu ystävyyskuntakokous asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:

 • yhteyspäällikkö Anne Käki, puh. 020 615 8173, anne.kaki(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kutsun osallistua suomalais-unkarilaiseen ystävyyskuntakokokoukseen Unkarin Veszprémiin 28.-30.9.2022 ja nimeää luottamushenkilön kaupungin edustajaksi matkalle. Virkamiesjohtoa matkalla edustaa sivistysjohtaja Veikko Niemi (varalla kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka).

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kutsun XV. suomalais-unkarilaiseen ystävyyskuntakokokoukseen Unkarin Veszprémiin 28.-30.9.2022 ja nimesi Paula Werningin kaupungin edustajaksi matkalle. Virkamiesjohtoa matkalla edustaa sivistysjohtaja Veikko Niemi (varalla kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka).

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86

Sivun alkuun