Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.3.2022

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 7.3.2022 käsitetiin mm. seuraavia asioita: Tapahtumien markkinointiyhteistyötuet 2022, henkilöstöä koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2022 - 2023, humanitaarinen apu Ukrainalle sekä ystävyyskaupunkitoiminnan keskeyttäminen Vologdan kanssa.

Tapahtumien markkinointiyhteistyötuet 2022

Kouvola tapahtumapaikkana ja matkailukohteena on yksi kaupunkistrategian 2019-2030 kasvutekijöistä. Kouvolaan halutaan erilaisia tapahtumia, joilla on sekä taloudellisia että imagollisia vaikutuksia.

Kaupunginhallitus päättää yli 10.000 euron arvoisten uusien ja kiertävien (kori 3) sekä toistuvien (kori 2) yksittäisten tapahtumien osalta tapahtumayhteistyön rahoituksesta. Tapahtumatuen suuruus määräytyy arviointikriteereiden kokonaispistemäärään perustuen.

Tapahtumien arviointiryhmä käsittelee yhteistyöesitykset ja tekee tapahtumatuen rahoitusesityksen yksittäisten tapahtumien markkinointiyhteistyötuesta, hakemuksen ja arviointikriteereiden pohjalta. Tapahtumayhteistyössä on jatkuva haku ja hakemukset tulee jättää käsiteltäväksi vähintään 3 kk ennen itse tapahtumaa.

Tapahtumayhteistyötuki 2022 yli 10 000 euron tapahtumille

Tapahtumien arviointiryhmä esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi tapahtumayhteistyötukea seuraaville kolmelle tapahtumalle.

Suomen Lions-liitto ry:n 69. vuosikokous 10.-12.6.2022

Suomen Lions-järjestön valtakunnallinen vuosikokous järjestetään Kouvolassa 10.–12. kesäkuuta 2022. Lions järjestö on kansainvälinen hyväntekeväisyys- ja koulutusjärjestö.

Kouvolaan arvioidaan saapuvaksi 3500 henkilöä, joista noin 1600 ovat pääasiassa noin 900 Lions-klubien aktiivista toimihenkilöä, jotka osallistuvat vuosikokoukseen. Osa osallistujista on seuralaisia/puolisoita ja perheenjäseniä, joille järjestetään erilaisia oheistapahtumia ja nähtävää eripuolilta kaupunkia. Ulkomaisia vieraita saapuu pohjoismaista ja Baltiasta. Vuosikokouksen myötä Kouvola saa suuren huomioarvon jäsenistön keskuudessa ympäri Suomen.

Tapahtumatuen arviointi / pistemäärä 300 – 399, tuki 8 000 – 15 000 €.

  • Haettu rahoitusta 20 000 €.
  • Kori 3 / Myönnettävä markkinointituki 11 000 € (alv 0%).

Rallicross RX Nordic -osakilpailu 27.- 29.5.2022

Valkealan Urheiluautoilijat ry (ValUA) järjestää Kouvolassa 27.- 29.5.2022 Tykkimäen moottoriradalla, kaksi rallicrossin Pohjoismaista RallyX Nordic -mestaruusosakilpailua. Kisatapahtumassa on mukana useita eri autoluokkia (mm. SuperCar, RX2, avoin ja Crosskart -luokat) sekä pohjoismaisia ja suomalaisia huippukuljettajia.

Tapahtuman yleisöarvio on 2500 – 3000 katsojaa, joista majoittuu 200 – 300 henkilöä Kouvolassa. Pohjoismaisten kilpailijoiden määrä on noin 110, joista alueella majoittuu 500 – 1000 neljän-viiden päivän ajan.

Tapahtumatuen arviointi / pistemäärä 300 – 399, tuki 8 000 – 15 000 €.

  • Haettu rahoitusta 20 000 €.
  • Kori 3 / Myönnettävä markkinointituki 14 000 € (alv 0%)

Kansainvälinen Kymi Grand Prix -ravit 18.6.2022

Kymi Grand Prix on vuosittain kesäkuussa järjestettävä raviurheilun kansainvälinen suurkilpailu ja yksi Suomen ravikilpailuista, joka on UTT Trotting Mastersin osakilpailu. Kymi Grand Prix’n erikoisuus on ulkomaisille hevosille järjestetty lentokonekuljetus Keski-Euroopasta ja Ruotsista Utin lentokentälle. Ilmainen kuljetus on houkutellut kilpailuun useita ulkomaisia huippuhevosia.

Kansainvälinen Kymi Grand Prix järjestetään 18.6.2022 ja tapahtuman yleisömäärä on arviolta 10 000 – 12 000 henkilöä. Television ja TotoTv:n lähetyksillä on yhteensä noin 250 000 katsojaa. Ravitapahtuma välitetään noin 10 maahan ja lisäksi toimittajat tekevät tapahtumasta ennakko- sekä jälkijuttuja. Ravirata tunnetaan yleisesti nimellä Kouvolan ravirata ja myös kaupungin omat mainokset näkyvät hyvin median kautta maailmalle. Kymi GP -viikonlopun budjetti on lähes 500 000 €.

Tapahtumatuen arviointi / pistemäärä yli 400, tuki 15 000 – 25 000 €.

  • Haettu rahoitusta 37 000 €.
  • Kori 2 / Myönnettävä markkinointituki 24 000 € (alv 0%)

Lue lisää tapahtumatukien myöntämisestä esityslistan asiakohdasta (Dynasty).

Lisätietoja:
viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Vainio, puh. 020 615 5885, kirsi.vainio(at)kouvola.fi ja
yhteyspäällikkö Anne Käki, puh. 020 615 8173, anne.kaki(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä arviointiryhmän esityksen tapahtumien markkinointiyhteistyötuen myöntämisestä perusteluosan mukaisesti kahdelle korin 3 tapahtumalle ja yhdelle korin 2 tapahtumalle.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Henkilöstöä koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2022 – 2023

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja heillä on tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta heidän sukupuolestaan, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kielestään, iästään, terveydentilastaan, vammastaan, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yleisessä kielenkäytössä ja lainsäädännössä tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasavertaisuutta. Työelämässä tasa-arvo voidaan käsittää sukupuolten tasa-arvon lisäksi eri-ikäisten, eri työntekijäryhmien ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien tasa-arvoisena ja oikeudenmukaisena kohteluna.

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä henkilöstöpalvelujen ja työsuojelun kanssa. Suunnitelmapäivityksessä on käytetty apuna henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tuloksia vuodelta 2021.

Henkilöstöä koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2022–2023 sekä selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaistilanteesta ovat asiakohdan liitteinä (Dynasty).

Lisätietoja:
palvelussuhdepäällikkö Kirsi Leiri, puh. 020 615 7793, kirsi.leiri(at)kouvola.fi ja
työsuojelupäällikkö Juha Roimola, puh. 020 615 5497, juha.roimola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstöä koskevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Humanitaarinen apu Ukrainalle

Ukrainan suurlähetystö on lähestynyt eräitä Suomen kaupunkeja avunpyynnöllä Ukrainan valtioon ja sen väestöön kohdistuneiden sotilastoimien aiheuttamien vahinkojen ja menetysten lieventämiseksi. Suomen suurimpien kaupunkien kesken on valmisteltu yhteistä tapaa avustaa Ukrainaa, ja useat kaupungit ovat päättämässä humanitaarisen avustuksen antamisesta Ukrainalle. Kaupunkien avustukset tullaan antamaan joko raha-apuna tai humanitaarisena materiaaliapuna.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää Ukrainalle humanitaarisena avustuksena 50 000 euroa. Avustus kohdennetaan yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestön tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kanssa. Avustus katetaan konsernipalvelujen määrärahoista toimintakatteen puitteissa.

Kouvolan kaupunki kannustaa myös muita Suomen kuntia vastaavaan yhteistyöhön ja avustamiseen.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 8.3.2022 lukien.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Ystävyyskaupunkitoiminnan keskeyttäminen Vologdan kanssa

Ystävyyskuntatoiminta on vanhin kuntien ja maakuntien kansainvälisen toiminnan muoto. Kouvolan kaupungilla on ystävyyskaupunkiyhteistyösuhde Venäjällä sijaitsevan Vologdan kanssa.

Kuntaliitto suosittaa toistaiseksi ystävyyskuntatoimintojen keskeyttämistä ja pidättäytymistä uusien toimintojen aloittamisesta venäläisten kaupunkien ja kuntien kanssa. Ulkoministeriö valmistelee parhaillaan linjauksia ja ohjeistuksia rajat ylittävään yhteistyöhön sekä yleisesti Venäjä-yhteistyöhön.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää keskeyttää ystävyyskaupunkitoiminnan Vologdan kanssa toistaiseksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86

Sivun alkuun