Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.4.2020

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 6.4.2020 mm. korona-kriisin vaikutuksia elinkeinoelämään ja yritysten tueksi tehtyjä toimenpiteitä, koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia kaupungin hankkimiin joukkoliikennepalveluihin sekä yksinyrittäjän tukea ja kaupunginhallituksen toimivallan delegointia asiaan liittyen.

Korona-kriisi – vaikutusten arviointi elinkeinoelämälle ja tehdyt toimenpiteet

Koronaviruspandemia heikentää merkittävästi alueen taloutta jo ennestään vaikeassa tilanteessa. Ensisijaisen tärkeää on olemassa olevien yritysten ja näiden työpaikkojen säilyttäminen. Kouvolan kaupunginhallitukselle on laadittu selvitys alueen elinkeinoelämän tilanteesta sekä tehdyistä ja suunnitteilla olevista toimenpiteistä yritysten tukemiseksi. Tutustu selvitykseen kokouksen esityslistalla.

Lisätietoja:

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, 020 615 933, kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, 040 489 9215

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee edellä esitetyn selvityksen tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia kaupungin hankkimiin joukkoliikennepalveluihin

Kouvolan kaupungin joukkoliikenteessä on 23.3.2020 alkaen jätetty koulupäivävuorot pois liikennepalvelutarjonnasta koronaviruspandemian takia. Valtakunnallisesti yleisenä suosituksena on välttää liikkumista ja myös joukkoliikenteen käyttöä. Palvelulinjat ja palvelutaksit liikenöivät toistaiseksi normaalisti. Kaupunki osallistuu kaupunkipyörätoimintaan aikavälillä 1.5.2020-30.9.2020.

Kaupunginhallitukselle annetaan selvitys poikkeustilanteen johdosta joukkoliikennepalveluihin tehdyistä muutoksista ja niiden valmistelusta.

Lisätietoja:
joukkoliikennelogistikko Hanna Piispa-Malinen, puh. 020 615 6635, hanna.piispa-malinen(at)kouvola.fi ja
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi päätettiin, että asiaa valmistelevien viranhaltijoiden tulee olla yhteydessä asianomaisiin joukkoliikennepalveluntuottajiin.

Yksinyrittäjän tuki koronaviruksen aiheuttaman vaikeuden johdosta ja kaupunginhallituksen toimivallan delegointi

Työllisyys- ja elinkeinoministeriö (TEM) tiedotti 31.3.2020 yksinyrittäjän 2000 euron toimintatuen hakemisen käynnistyvän mahdollisimman pian. Kouvolassa tukikäsittelyprosessia on valmisteltu tiiviisti kaupungin ja Kinnon kesken ja tukimalli aiotaan ottaa käyttöön heti, kun ministeriöstä saadaan valtakunnallisesti yhtenäinen ohjeistus ja hakulomakepohja.

Lue erilinen tiedote yksinyrittäjän toimintatuesta.

Poikkeusolon ajaksi Kouvolan kaupunginhallitus on 23.3.2020 § 100 delegoinut kaupunginjohtajalle oikeuden päättää avustusten jakoperusteista ja jakamisesta, jollei niiden myöntäminen kuulu lautakunnan tai kaupunginhallituksen alaisen jaoston toimivaltaan. Päätöksentekoa varten on tarkoituksenmukaista delegoida päätösvaltaa useammalle viranhaltijalle yksinyrittäjien määrän johdosta.

Lisätietoja:
kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää delegoida hallintosäännön 20 §:n 19 kohdan mukaista toimivaltaansa avustusten jakamisen osalta koskien yksinyrittäjän tukea koronaviruksen aiheuttaman vaikeuden johdosta apulaiskaupunginjohtajalle, kehitysjohtajalle, talousjohtajalle, laskentapäällikölle, kehittämispäällikölle (sisäinen tarkastus ja omistajaohjaus), hyvinvointijohtajalle, hallintojohtajalle ja hallintopalvelupäällikölle.

Delegointi on voimassa siihen saakka, kunnes 30.9.2020 saapuneet hakemukset on käsitelty.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 7.4.2020 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018–2019 pöytäkirjat ovat katsottavissa vanhassa asianhallintajärjestelmän versiossa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:

Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun