Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.2.2020

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.2.2020 mm. Kaavoituskatsausta ja -ohjelmaa 2020 sekä Kuninkuusraveja 2022.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2020

Vuosittainen kaavoituskatsaus kertoo vireillä olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus osallistua elinympäristönsä maankäytön suunnitteluun seuraamalla kaavojen etenemistä ja ottamalla niihin kantaa.

Vuoden 2020 kaavoituskatsaus sisältää yhdeksän yleiskaavakohdetta ja 42 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta.

Katsaus vuoden 2020 asema- ja yleiskaavakohteista julkaistaan hyväksynnän jälkeen kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus ja siitä tiedotetaan asianmukaisesti organisaation sisäisesti sekä ulkoisesti Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille, merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

Kaavoituskatsaus ilmestyy lisäksi Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2020 –julkaisussa, joka jaetaan PK-lehden liitteenä kaikkiin Kouvolan koteihin viikolla 10. Katsaus on tämän jälkeen noudettavissa myös kaupungin kirjastoista.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee kaavoituskatsauksen ja -ohjelman tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kaupunginvaltuusto merkitsee kaavoituskatsauksen ja –ohjelman tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Esitys hyväksyttiin.

Kuninkuusravit 2022

Valkealan Hevosystäväinseura ry on päättänyt hakea Kuninkuusravitapahtumaa Kouvolaan ensisijaisesti vuodelle 2022 ja toissijaisesti vuosille 2023 -2024. Tapahtuman yleisömäärä on ollut vuosittain yli 50 000 henkeä. TAK:n tutkimuksen mukaan kolmepäiväinen tapahtuma on tuonut talousalueelle vuosittain 10 – 14 miljoonaa euroa.

Hakuprosessiin tarvitaan mukaan tieto kaupungin sitoutumisesta ja tahtotilasta. Valkealan Hevosystäväinseura ry esittää Kouvolan kaupungille, että se tekisi positiivisen periaatepäätöksen sitoutumisesta Kuninkuusravit 2022 vaatimiin panostuksiin.

Kuninkuusravit toisivat Kouvolaan huipputapahtuman kohtuullisilla satsauksilla. Kouvola saisi mm. paljon positiivista julkisuutta ja näkyvyyttä eri medioissa sekä merkittäviä matkailutuloja.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja yhteyspäällikkö Anne Käki, puh. 020 615 8173, anne.kaki(a)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunki suhtautuu myönteisesti Kuninkuusravit-tapahtuman järjestämiseen Kouvolassa 2022 Valkealan Hevosystäväinseura ry:n esityksen mukaisesti.

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Asia lähetetään uudelleen valmisteltavaksi, koska poliittiset ryhmät haluavat käydä keskustelua yhteistyötuen määrästä. Kuninkuusravien hakemista Kouvolaan pidetään positiivisena hankkeena ja asiaan suhtaudutaan myönteisesti. Asiasta päätetään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kouvolan kaupunginhallitus päätti laittaa asian uudelleen valmisteltavaksi, koska poliittiset ryhmät haluavat käydä keskustelua yhteistyötuen määrästä. Kuninkuusravien hakemista Kouvolaan pidetään positiivisena hankkeena ja asiaan suhtaudutaan myönteisesti. Asiasta päätetään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 20182019 pöytäkirjat ovat katsottavissa vanhassa asianhallintajärjestelmän versiossa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Päivi Sandås
kaupunginlakimies
puh. 020 615 8212

Sivun alkuun