Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.11.2021

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 29.11.2021 käsiteltiin mm. talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa 2022–2025.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2025

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta on edellisen käsittelyn osalta päivitetty seuraavasti:
Yleis- ja käyttötalousosaan on lisätty sitovuustaulukko ja tekstilisäys edunvalvontasuunnitelmasta sekä korjattu konsernipalveluiden vuosien 2024–2025 henkilötyövuosia ja verotulojen erittelyä.

Investoinnit ja rahoitus

Marjoniemen yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvio on tarkentunut 31,0 milj. euroon. Tämän johdosta on päivitetty Marjoniemen yhtenäiskoulun määrärahojen jakautuminen vuosille 2022–2025.

Investointisuunnitelmaan on lisätty 0,4 milj. euroa Saviniemen kentän valaisuksen toteuttamiseen vuonna 2022.
Päivityksen jälkeen vuoden 2022 investointimenot ovat 42,2 milj. euroa (vähennys 0,9 milj. euroa) ja vuoden 2023 osalta 51,6 milj. euroa (vähennys 0,5 milj. euroa). Investointiosan tekstit ja taulukot sekä rahoituslaskelman investointimenot, investointien 10 v. suunnitelma sekä merkittävimpien investointien erittelyt on päivitetty muuttuneiden lukujen mukaisiksi.

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelma, esittelymateriaali sekä päivitykset kaupunginjohtajan 28.10. talousarvioehdotukseen ovat esityslistan talousarvio-kohdan liitteinä (Dynasty).

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 jättää asian pöydälle. Asian käsittelyä jatketaan 29.11. kokouksessa.

Kaupunginjohtaja ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväkyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman ja oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Anni Villikka teki Ukko Bambergin kannattamana seuraavan ehdotuksen:

  1. ”Isoista uudisinvestoinneista (uimahalli, kulttuurikortteli) päättäminen ja suunnittelu tulee siirtää vuodelle 2023 ja mahdollinen toteutus sitä seuraaville vuosille, kun selviää millainen mm. hyvinvointialueen taloudellinen rasitus on kaupungille.
  2. Vuosilta 2022 ja 2023 säästyneet rahat siirretään teatterin kunnostukseen, kiinteistöjen, urheilupaikkojen ja infran korjausvelan kiinnikuromiseen, velan hallintaan, sekä kuntalaisia lähellä oleviin palveluihin ja hyvinvointiin. Tällä saavutamme joustavuutta taloudessa.”

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät ”jaa”, ja ne jotka kannattavat Anni Villikan muutosesitystä, äänestävät ”ei”. Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Nyberg, Karvonen, Hasu, Witting, Hovi, Kekki, Varjola, Pakkanen, Aikio, Leppänen) ja 3 ei-ääntä (Bamberg, Patjas, Villikka). Puheenjohtaja totesi Anni Villikan muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Jäsen Ukko Bamberg jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86

Sivun alkuun