Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.1.2020

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.1.2020 mm. oikaisuvaatimuksia koskien hallituksen päätöstä henkilöstön lomauttamisesta sekä nuorisovaltuuston asettamista toimikaudelle 2020 - 2021.

Oikaisuvaatimukset kaupunginhallituksen päätökseen koskien henkilöstön lomauttamista

Kaupunginhallitus on saanut kolme oikaisuvaatimusta 16.12.2019 tekemästään päätöksestä koskien henkilöstön lomauttamista. Oikaisuvaatimukset koskevat opetus- ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautuksia.

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimukset esityslistassa hallituksen päätöksen tueksi mainituilla perusteilla, ja kaupunginhallituksen 16.12.2019 tekemän päätöksen täytäntöönpanoa jatketaan.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotukset oikaisuvaatimuksia koskien (esityslistan kohdat 4,5 ja 6).

Nuorisovaltuuston asettaminen toimikaudelle 2020–2021

Kouvolan kaupungin 1.1.2020 voimaan astuneen nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Kausi alkaa, kun kaupunginhallitus asettaa nuorisovaltuuston ja päättyy, kun uusi nuorisovaltuusto on asetettu.

Toimintasäännön mukaan nuorisovaltuustoon kuuluu enintään 48 jäsentä, jotka valitaan toimintasäännössä määrätyllä tavalla. Nuorisovaltuustoon ei valita varajäseniä. Kaupunginhallitus asettaa nuorisovaltuuston toimintasäännössä määrättyä valintatapaa noudattaen. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi järjestäytymiskokouksessa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.1.2020 jättää asian pöydälle ja jatkaa kokouksessaan 20.1.2020 asian käsittelyä.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus asettaa nuorisovaltuuston vuosille 2020 – 2021 ja nimeää nuorisovaltuuston jäsenet seuraavasti:

 • Ala-Krekola Siiri, Kouvolan yhteiskoulu
 • Alestalo Ada, Eskolanmäen koulu
 • Alapoikela Aukusti, Eskolanmäen koulu
 • Bashir Ali, Koulujen ulkopuolinen
 • Canhasi Anduena, Urheilupuiston koulu
 • Danileiko Philipp, Myllykosken yhteiskoulu
 • Hälikkä Nella, Elimäen lukio
 • Iiskola Aatu, Hirvelän koulu
 • Järvelä Essi, Kuusankosken lukio
 • Kaasalainen Jenna, Naukion yhtenäiskoulu
 • Karhu Milla, Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Kortelainen Arttu, Kymintehtaan koulu
 • Kuoppamäki Topias, Kouvolan yhteislyseo
 • Laitinen Nita, Myllykosken yhteiskoulu
 • Marttila Elina, Elimäen yhtenäiskoulu
 • Mattila Helmi, Hirvelän koulu
 • Moilanen Anssi, Kouvolan yhteislyseo
 • Muikku Milja, Valkealan yläkoulu
 • Nekkula Taru, Valkealan lukio
 • Niskala Iida, Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Nissilä Kosti, Urheilupuiston koulu
 • Palmroos Maria, Tähteenkadun koulu
 • Pylkkönen Sara, Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Rantala Veikko, Kuusankosken lukio
 • Rautiainen Anni, Kouvolan yhteislyseo
 • Riikonen Julia, Kouvolan yhteiskoulu
 • Rossi Santeri, Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Rusi Stiina-Lotta, Elimäen yhtenäiskoulu
 • Sihvola Ronja, Inkeroisten yhteiskoulu
 • Suomalainen Annina, Kymintehtaan koulu
 • Suutarinen Sanni, Valkealan yläkoulu
 • Toikka Oiva, Koulujen ulkopuolinen
 • Turpeinen Taru, Kouvolan yhteislyseo
 • Vahla Einar, Inkeroisten yhteiskoulu
 • Varelius Niko, Naukion yhtenäiskoulu
 • Verity-Kurko Luka, Elimäen lukio
 • Vilkki Sonja, Koulujen ulkopuolinen

Lisätietoja:
hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätöseh-dotuksen.

Vahvistuksen antaminen IT-laitteiden elinkaaripalveluille

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kouvolan kaupunki hyväksyy ja allekirjoittaa OP Yrityspankki Oyj:lle osoitetun vahvistuksen koskien Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n ja 3 Step IT Oy:n välistä sopimusta sekä hyväksyy osaltaan olemassa olevien Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n asiakkaiden it-laitteiden käyttöomaisuusrekistereiden yhdistämisen siten, että käyttöomaisuusrekisterin teknisestä yhdistämisestä huolimatta jokaisen asiakkaan vuokravastuut ja laitteet ovat yksilöitävissä sekä selkeästi listattavissa asiakaskohtaisen käyttöliittymän avulla.

Kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.1.2020 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.1.2020 lukien.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 20182019 pöytäkirjat ovat katsottavissa vanhassa asianhallintajärjestelmän versiossa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun