Kaupunginhallituksen päätöksiä 2.9.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 2.9. mm. talouden ja henkilöstön kuukausikatsausta 1–7/2019 sekä selvityksiä tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta.

Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1–7/2019

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen erittäin haasteellinen. Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeinen kumulatiivinen ylijäämä 10,1 milj. euroa tulee kulumaan vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 muutetun talousarvion alijäämä on 11,4 milj. euroa ja ennusteiden mukaan se ei tule riittämään, vaan alijäämä tulee olemaan noin 22 milj. euroa.

Merkittävimmät epävarmuustekijät kohdistuvat talousarvioon sisältyvien säästötoimenpiteiden toteutumiseen, Kymsoten maksuosuuksiin sekä kunnallisverotuloihin. Verotulojen kertymistä on hidastanut tulorekisterin käyttöönoton ongelmat ja lisäksi uudistunut verotuksen joustava valmistuminen tuo oman haasteensa verotulotilitysten arviointiin.

Julkisen rahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien kertymä tammi-heinäkuussa on 300,3 milj. euroa, edellisen vuoden vastaava kertymä oli 305,7 milj. euroa. Kunnallisverojen kertymä on edellisvuotta 6,4 milj. euroa pienempi ja yhteisöverojen 1,7 milj. euroa suurempi.

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli heinäkuun 2019 lopussa yhteensä 3 141 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 604. Kaupungilla oli henkilöstöä yhteensä 2 392 vähemmän kuin vuosi sitten ja lähes 270 vähemmän kuin toukokuun 2019 lopussa. Sote-palvelujen siirtyminen vuodenvaihteessa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) vähensi henkilöstöä noin 2 050:llä. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina on yhteensä 3 036,23, mikä on 1 966,28 eli noin 39,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Kun kaikki lähtövaihtuvuus (eläkkeelle siirtyminen ja muut syyt) otetaan huomioon, on yhteensä 126 vapautuneesta virasta ja tehtävästä jätetty täyttämättä heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 39 eli 31 prosenttia. Henkilöstömenojen toteuma on 90,1 milj. euroa (59,5 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 36,0 prosentilla. Tähän vaikuttaa toimintojen siirrosta Kymsotelle johtuva henkilöstömäärän väheneminen.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 9,9 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 1,2 kalenteripäivää viime vuotta vähemmän.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-7/2019 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 5)

Selvitykset tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta

Kaupunginvaltuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien kysymysten ja suositusten osalta ja ilmoittamaan niistä kaupunginvaltuustolle sekä antamaan ne tiedoksi tarkastuslautakunnalle 25.9.2019 mennessä.

Toimialat ovat valmistelleet osaltaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annettavat selvitykset.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset hyväksytään.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 6)

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun