Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.11.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan 11.11. mm. kunnan tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja vuonna 2020

Kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2020

Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.
Kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.


Taloudellinen lähtötilanne vuoteen 2019 oli noin 10 milj. euroa kertynyttä ylijäämää taseessa ja talousarvio 2019 oli laadittu 10,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2019 talousarviomuutosten jälkeen muutettu talousarvio on noin -30,0 milj. euroa, joten kaupungilla tulee oleman vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää yli 20 milj. euroa.

Kaupungin taloudellinen tilanne on erittäin heikko ja veroprosentin korotus on osa talouden tasapainottamista. Kaupunki tasapainottaa talouttaan monilla eri keinoilla. Palveluverkkomuutoksilla tavoitellaan merkittävää summaa pysyvien palvelurakennemuutoksien kautta. Henkilöstömenoihin kohdistuu myös merkittävät kustannussäästöt. Säästöjä haetaan myös avustuksista, osinkotuottojen kasvattamisesta sekä palvelusopimuksien karsimisista.

Kouvolan tuloveroprosentti on ollut 20,75 prosenttia vuodesta 2016 lähtien. Vuodelle 2020 esitetään 0,5 prosenttiyksikön korotusta, jolloin kunnan tuloveroprosentiksi muodostuisi 21,25 prosenttia. Kunnallisveron 0,5 prosenttiyksikön korotus tuottaa Kouvolan kaupungille arviolta 5 milj. euroa vuosittain lisää verotuloja.

Kouvolan kaupungin kiinteistöveroihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2020, vaan ne esitetään pidettäväksi vuoden 2019 tasolla.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.11.2019 päätti jättää asian pöydälle. Asian käsittely jatkuu.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kouvolan kaupungin tulovero- ja kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle
2020 vahvistetaan seuraavat:

  • tuloveroprosentti 21,25 %
  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus 0,65 %
  • muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,35 %
  • voimalaitos 3,10 %
  • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
  • rakentamaton rakennuspaikka, ei määritellä erikseen

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Tapio Karvonen teki Birgit Koskelan kannattamana seuraavan muutosesityksen: ”Tuloveroprosentti pidetään ennallaan eli 20,75 prosentissa.”

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa”, ja ne jotka kannattavat Karvosen muutosesitystä, äänestävät ”ei”. Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Hasu, Eloranta, Tähtinen, Nyberg, Käki, Vainio, Wall, Aikio ja Helminen) ja 4 ei-ääntä (Larikka, Karvonen, Koskela ja Nykänen). Puheenjohtaja totesi Tapio Karvosen muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 4)

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun