Kaupunginhallituksen päätöksiä 1.6.2020

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 1.6.2020 mm. Hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia 2020 ja Hyvinvointisuunnitelmaa 2021, Ympäristöohjelman vuosiraporttia 2019, osavuosikatsausta sekä kaupunginhallituksen toiminta-avustusten 2020 myöntämistä.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja Hyvinvointisuunnitelma 2021

Kouvolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut tuottava Kymsote on laatinut alueellisen hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista vuoden 2019 aikana sekä kuntalaisten hyvinvoinnin haasteita. Vuosiraportin perusteella on laadittu Hyvinvointisuunnitelma toimintavuodelle 2021, joka ohjaa kaupungin tavoitteita ja toimia hyvinvoinnin edistämisessä ensi vuonna.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja Hyvinvointisuunnitelma 2021 esitellään kokouksessa.

Lisätietoja:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi
hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh. 020 615 7483, tarja.alamattila(at)kouvola.fi
kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2020 ja hyväksyy osaltaan hyvinvointisuunnitelman 2021.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 2.6.2020 lukien.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2020 tiedoksi ja hyväksyy hyvinvointisuunnitelman 2021.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 2.6.2020 lukien.

Ympäristöohjelman vuosiraportti 2019

Ympäristöohjelman vuosiraportti esittelee ympäristöohjelman toteutumistavuosina 2017-2019. Ympäristöohjelman tavoitteet koskevat mm. kasvihuonekaasupäästöjä, energiankulutusta ja jätehuoltoa, liikkumista, luonnon monimuotoisuutta, ympäristökasvatusta, ympäristön tilaa ja kaupunkiorganisaation toimintatapoja. Kunnianhimoisin tavoite koskee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Monissa osa-alueissa on tapahtunut myönteistä kehitystä.

Raportissa esitellään myös tilinpäätöksen mukaiset ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut. Kustannuksia on käsitelty erikseen tulosten yhteydessä, mikäli ne ovat olleet tavoitteiden mittareina.

Tutustu Ympäristöohjelman vuosiraporttiin 2019.

Lisätietoja:
ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, puh. 020 615 6755, timo.martikainen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä ympäristöohjelman vuosiraportin 2019 tiedoksi.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 2.6.2020 lukien.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto merkitsee ympäristöohjelman vuosiraportin 2019 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 2.6.2020 lukien.

Osavuosikatsaus 1-4/2020

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt viime vuosina merkittävästi jo ennen koronavirusepidemiaa. Vuosina 2018 ja 2019 kaupungin alijäämät olivat 26-27 milj. euroa. Vuoden 2020 alun tilanteessa on kertynyttä alijäämää taseessa 13,7 milj. euroa, joka pitää kattaa tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen 4 vuoden aikana. Tuloksenkäsittelyerät huomioiden kuntalain mukainen kattamisvelvoite on 12,2 milj. euroa.

Merkittävimmät alijäämään vaikuttavat erät ovat olleet kahtena viime tilikautena sote-kustannuksien ennakoitua suurempi kasvu sekä verotulojen poikkeukselliset alenemat. Vuoden 2020 tulosennuste voi muuttua vielä merkittävästi koronaviruksen vaikutuksesta. Valtion tukitoimenpiteiden vaikutusarvioita ei ole otettu tulosennusteessa huomioon, ne huomioidaan kun summat selviävät valtion neljännen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä kesäkuun alussa.

Perehdy tarkemmin asiakohtaan osavuosikatsaus 1-4/2020.

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2020 tiedoksi.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 2.6.2020 lukien.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2020 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 2.6.2020 lukien.

Kaupunginhallituksen vuoden 2020 toiminta-avustusten myöntäminen

Kouvolan kaupunginhallitus jakaa vuosittain järjestötoimintaan kohdennettuja harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia. Vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja kaupunginhallituksen harkinnasta. Avustuksia jaetaan aktiivisille kouvolalaisille yhdistyksille, joiden toiminnan avustaminen ei kuulu kaupungin muiden toimialojen vastuualueelle.

Kaupunginhallituksen vuoden 2020 talousarvio sisältää toiminta-avustuksiin 22 500 euroa. Kohdeavustuksiin ei ole varattu määrärahaa. Kaupunginhallituksen päätettäväksi on määräaikaan mennessä saapunut 44 hakemusta, joista kaksi ei täyttänyt hakemiskriteerejä.

Avustustenjakoehdotuksessa on huomiota on kiinnitetty toiminnan tarkoitukseen, laatuun ja laajuuteen sekä jäsenmäärään ja muualta saatuihin avustuksiin ja niiden käyttötarkoitukseen. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu se, missä määrin toimintaa tarjotaan heikossa asemassa oleville ja missä määrin toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä. Avustusta hakevan yhdistyksen taloudellinen tilanne (yhdistyksen varat) on myös otettu huomioon.

Tutustu tarkemmin asiakohtaan ja avustusten jakoehdotukseen.

Lisätietoja:
hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan avustusten jakoehdotuksen ja
  2. antaa hakemuksen jättäneille neljälle hakijalle lisäajan hakemuksen liitteiden toimittamiselle määräaikaan 31.8.2020 mennessä.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018–2019 pöytäkirjat ovat katsottavissa vanhassa asianhallintajärjestelmän versiossa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun