Kaupunginhallituksen 2.3.2020 päätöksiä

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 2.3.2020 mm. Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava sekä tapahtumayhteistyön tuen hakemuksia koskien uusia ja kiertäviä yksittäisiä tapahtumia.

Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava

Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 25.9.2019 Kouvolan Sanomissa ja kaupungin internetsivuilla. Kaavaehdotus oli nähtävillä 25.9.-28.10.2019 välisen ajan Tekniikka- ja ympäristötalossa sekä kaavan internetsivuilla. Nähtävilläolosta lähetettiin sähköpostilla lausuntopyyntö yhteensä 27 eri viranomaiselle ja alueen toimijalle.

Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä yhdeksän (9) lausuntoa ja muistutusta. Kaavaehdotukseen tehtiin saatujen lausuntojen ja viranomaisneuvottelussa käydyn keskustelun pohjalta vähäisiä muutoksia, jotka on esitelty kaavaselostuksen sivulla 64. Kaavan sisältöön nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä, minkä vuoksi kaavaehdotusta ei asetettu uudelleen nähtäville.

Tutustu Kaava-aineistoon kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 5704, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi ja
yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavan.

Kaupunginhallituksen päätös: Esitys hyväksyttiin.

Tapahtumayhteistyön tuen hakemukset koskien uusia ja kiertäviä yksittäisiä tapahtumia

Kouvolan kaupunki otti käyttöön kaupunginhallituksen päätöksellä (Kh 19.11.2018 § 393) tapahtumayhteistyön toimintamallin ja arviointikriteeristön vuoden 2019 alusta koskien uusia ja kiertäviä tapahtumia. Tapahtumayhteistyötä uusien ja kiertävien tapahtumien osalta koordinoi ja valmistelee Kouvola Innovation Oy:n Live & VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelu.

Tapahtumajärjestäjien kanssa tehtävän yhteistyön pohjana on kumppanuusmalli. Tavoitteena on edistää molempien osapuolten hyötyjä ja tuoda läpinäkyvyyttä yhteistyöhön. Yhteistyö voi olla markkinointia, tiedottamista eri kanavissa, tilaratkaisuja tms, mutta tapahtumajärjestäjä voi hakea Kouvolan kaupungilta myös rahallista tukea tapahtumalleen.

Uusien ja kiertävien, yksittäisten tapahtumien rahoitusta on yhteensä 73 500 euroa toimintavuodelle 2020. Rahoituksen päättäjänä toimii kaupunginhallitus arviointiryhmän esityksen pohjalta. Tapahtumatuen arviointikriteerit ovat pohjana tukieuroja määriteltäessä.

Live & VisitKouvolan kokoama arviointiryhmä on 3.2.2020 käsitellyt siihen mennessä saapuneet kuusi uutta hakemusta tapahtumayhteistyöesityksistä arviointikriteeristön pohjalta. Arviointiryhmä esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi tapahtumatukea seuraaville tapahtumille:

  1. Junioreiden ja U15v. poikien kreikkalais-roomalaisen painin SMkilpailut 4.4.2020
  2. Harmonikkaorkestereiden ja -yhtyeiden SM-kilpailut 25.4.2020
  3. CityFlow Race Kouvola 6.6.2020 (kaupunkiseikkailu, jossa yhdistyvät tv:stä tutut Amazing Race ja Selviytyjät)
  4. Jättömaa-festivaali 18.-19.7.2020 (Koko perheen kaksipäiväinen ilmaistapahtuma, joka tuo esille kotimaista taide- ja kulttuurikentän kärkeä.)
  5. Koria Roll 2020 14.-15.8.2020
  6. Kansallinen liikuntafoorumi 26.-27.10.2020 (vuosittain kiertävä valtakunnallinen tapahtuma, Suomen isoin liikuntafoorumi)

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Kirsi Vainio, puh. 020 615 5885, kirsi.vainio(at)kinno.fi, yhteyspäällilkkö Anne Käki, puh. 020 615 8173, anne.kaki(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy arviointiryhmän esityksen tapahtumatuen myöntämisestä perusteluosan mukaisesti kuudelle tapahtumalle.

Kaupunginhallituksen päätös: Esitys hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018–2019 pöytäkirjat ovat katsottavissa vanhassa asianhallintajärjestelmän versiossa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Päivi Sandås
kaupunginlakimies
puh. 020 615 8212

Sivun alkuun