Kaupunginhallitukselle esitetään yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä henkilöstön vähentämiseksi

Kaupunki hakee tiukassa taloustilanteessa säästökeinoja. Yt-menettely esitetään aloitettavaksi huhtikuun puolivälissä. Mahdollisten sopeuttamistoimenpiteiden listalle sisältyvät myös palveluverkkotarkastelun laajentaminen ja kunnallisveroprosentin nosto.

Kouvolan kaupunki tasapainottaa talouttaan johtuen vuoden 2018 ennakoitua suuremmasta alijäämästä. – Kouvolan kaupungilla on taseessaan kertynyttä ylijäämää. Vuonna 2018 syntynyt 26 miljoonan alijäämä ja tälle vuodelle budjetoitu -10,5 miljoonan euron tulos kuitenkin syövät tuon ylijäämän.

– Jotta pääsemme eroon miinusmerkkisistä tuloksista, meidän on tasapainotettava kaupungin taloutta. Sopeutustarve on 20 miljoonaa euroa vuodessa, vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell sanoo.

Eläkkeelle siirtymistä hyödynnetään, määräaikaisia vähennetään

Sopeuttamistoimenpiteet ovat tulonlisäyksiä ja menoleikkauksia. Kaupunginhallitus päättää valittavista toimenpiteistä 25. maaliskuuta kokouksessaan.
Vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell esittää kaupunginhallitukselle, että 20 miljoonan euron sopeuttamisessa käytetään neljää keinoa. Ensimmäinen niistä huhtikuun puolivälissä käynnistettävä työvoiman vähentämistä koskeva yt-menettely, jolla tavoitellaan 4,0 miljoonan euron kustannussäästöä vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tavoiteltu säästö vastaa 100 henkilötyövuoden vähennystä. Samassa yhteydessä tarkastellaan organisaatio- ja palvelutasot. Tavoitteen toteutumisen osalta otetaan huomioon vuoden 2019 alusta alkaen toteutuneet henkilöstövähennykset.

Palveluverkkotarkastelua esitetään laajennettavaksi

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi esitetään myös palveluverkkotarkastelua. Verkkotarkastelua esitetään elokuun loppuun mennessä tehtäväksi lukioista, kulttuuripalveluista, varhaiskasvatuksesta ja vuoropäivähoidosta, nuorisopalvelusta, liikuntapaikoista ja muista mahdollisista palveluista. Säästötavoitteeksi asetetaan 6 miljoonaa euroa, joka koostuu sekä kiinteistö- että henkilöstökustannuksista.
– Verkkoselvitys on jo laadittu uimahalleista ja perusopetuksesta, joiden toimintaa uudelleenorganisoimalla voidaan vähentää kustannuksia noin 5 miljoonalla. Laajentamalla verkkotarkastelua muihin palveluihin saavutamme lisäsäästöjä, Forsell toteaa.

Keinovalikoimassa myös veroprosentin nosto

Kaupunginhallitukselle esitetään myös talousarviokehyksen sekä talousarviovalmistelun laatimista ensi vuodelle 21,75 kunnallisveroprosentilla.
Lisäksi esitetään ei-lakisääteisten palvelujen ja avustuksien kriittistä arviointia vuoden 2020 talousarvion yhteydessä, kiinteistökartoituksen laadintaa toukokuun loppuun mennessä ja avoimeksi tulevien virkojen sekä tehtävien täyttämiseen erittäin kriittistä arviointia. Vuonna 2020 toteutettavia mahdollisia lomautuksia koskevien yt-neuvotteluiden aloittamisajankohdaksi esitetään syksyä.
– Menoja leikkaavien toimenpiteiden rinnalle tarvitaan myös muita keinoja, kuten kunnallisveroprosentin nosto, Forsell sanoo.

Lisätiedot:
vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell@kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu@kouvola.fi

Sivun alkuun