Kaupunginhallitukselle esitetään työvoiman vähentämistä koskevien yt-neuvottelujen aloittamista

Kaupunginhallitus käsittelee työvoiman vähentämistä koskevien yt-neuvottelujen aloittamista kokouksessaan 7. lokakuuta. Tavoitteena on 5,5 miljoonan euron säästö vuoden 2020 henkilöstökustannuksissa. Mikäli tavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona on henkilöstön lomautus keskimäärin kolmeksi viikoksi. Lisäksi tavoitellaan 0,8 miljoonan euron pysyvää henkilöstömenojen säästöä, mikä vastaa 20 henkilötyövuoden vähennystä.

Kaupunginhallitus päätti viime keväänä, että vuonna 2020 mahdollisesti toteutettavia lomautuksia koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta päätetään syksyllä, kun kuluvan vuoden taloustilanne on tarkentunut.

Kaupunginhallituksessa 7. lokakuuta käsiteltävän esityksen mukaan yt-neuvottelut aloitettaisiin lokakuun puolivälissä. Mahdollisia lomautuksia koskevien yhteistoimintaneuvottelujen kesto on vähintään 14 vuorokautta, mutta pysyviä henkilöstövähennyksiä koskevien neuvottelujen vähimmäiskesto on kuusi viikkoa. Lomautuksia koskevat päätökset on tarkoitus tehdä viimeistään joulukuussa. Lomautussuunnitelmia koskevat päätökset käsiteltäisiin kaupunginhallituksessa ja asianomaisissa lautakunnissa joulu-tammikuussa ennen lomautusten toteuttamista.

– Mahdolliset lomautukset on suunniteltava huolella, jotta voidaan järjestää lakisääteiset palvelut, hoitaa viranomaistehtävät sekä täyttää sopimusvelvoitteet myös lomautusten aikana. Lomautuksissa on tärkeää hyödyntää koko kalenterivuotta, mikä helpottaa palvelujen toteutusta myös niiden aikana, toteaa henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena on säästöjen saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työ aikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Eläkkeelle siirtyminen jatkuu runsaana Kouvolan kaupungilla, mikä helpottaa henkilöstömäärän sopeuttamista muuttuneeseen taloustilanteeseen. Elokuun loppuun mennessä eläkkeelle siirtymisen vuoksi vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 36 prosenttia.

Taloudellinen tilanne heikentynyt entisestään

Osavuosikatsauksesta 1–8/2019 selviää, että Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt kevään 2019 tilanteesta huomattavasti.

– Verotulojen 10 milj. euron heikentyminen sekä sote-kustannusten kasvu ovat aiheuttamassa kaupungille yli 30 miljoonan euron alijäämän vuodelta 2019, eli samalla yli 20 milj. euron kumulatiivisen alijäämän tulevina vuosina katettavaksi, kertoo talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Vuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021 taloussuunnitelman yhteydessä laadittiin talouden sopeuttamissuunnitelma toimenpiteineen, jonka vaikutukset vuositasolla ovat 4,7–9,2 milj. euroa ja sisältyvät kuluvan vuoden talousarvioon. Suurimmat euromääräiset tavoitteet liittyvät henkilöstömenoihin.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä todettiin, että toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä, vaan kaupunginhallitus asetti 15.4.2019 talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa. Tähän pyrittiin mm. yt-menettelyillä, palveluverkkoselvityksillä, kiinteistökartoituksella, ei-lakisääteisten palvelujen ja avustusten kriittisellä arvioimisella sekä avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttämisen erittäin kriittisellä tarkastelulla.

Yt-menettelyt päättyivät kesäkuussa ja näiden tuloksena Kouvolan kaupungin organisaatiosta vähennetään henkilöstöä 111 henkilötyövuodella vuosina 2019–2020, millä saavutetaan noin 5,1 miljoonan euron kustannussäästöt. Valmistuneiden palveluverkkoselvityksien perusteella on mahdollista saavuttaa lisäksi noin 5 milj. euron säästöt vuoteen 2025 mennessä. Esitystä Kouvolan tulevasta palveluverkosta työstää virkamiesten työparina konsultti Eero Laesterä Perlaconista.

Lisäksi kaupunginhallitus asetti 18.6.2019 toimialoille 2,4 milj. euroa säästötavoitteet loppuvuodelle 2019, jotka tullaan tämän hetken arvion mukaan saavuttamaan. Kuitenkin kaupungin oman toiminnan kustannuksissa on pieniä ylitysarvioita; teknisen lautakunnan osalta 1,3 milj. euroa.

Säästötoimenpiteiden lisäksi kaupunki tarkastelee kaikki ei lakisääteiset kustannukset vuoden 2020 talousarvion yhteydessä, jotta talouden tasapaino saavutetaan lähivuosina.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun