Kaupungin tienvarsiniitot alkavat pääväylien varrelta

Hoitotyön tavoitteena on pitää kasvillisuus matalana, estää puuvartisten kasvien kasvaminen ja rajoittaa vieraslajien leviämistä. Luonnon monimuotoisuutta pyritään lisäämään ja kukkivia kohteita jätetään tietoisesti niittämättä.

Kaupunki aloittaa tienvarsiniitot viikon 24 aikana. Työt aloitetaan pääväylien varrelta.

Niittoja tehdään lisäämään liikkumisen turvallisuutta. Korkeaksi kasvava heinä ja vesakko saattaa peittää risteyksessä näkyvyyden niin, ettei autoilija huomaa vaikkapa suojateille tulevaa jalankulkijaa. Kasvillisuus saattaa haitata myös liikennemerkkien näkyvyyttä.

Niitolla on myös tärkeä tehtävä tierakenteen kuivatuksen kannalta. Kasvillisuus voi myös haitata veden virtausta sivuojissa.

Luonnon monimuotoisuutta pyritään lisäämään ja kukkivia kohteita jätetään tietoisesti niittämättä.

Vieraslajit, varsinkin lupiinit, kurtturuusu ja jättipalsami niitetään myös kukkivana. Näin pyritään rajoittamaan niiden leviämistä.

Väylillä liikkujia pyydetään huomioimaan työkoneet ja työstä mahdollisesti aiheutuvat vaaratilanteet.

Valtion teiden hoidosta vastaa Ely-keskus.

Palautteet palautepalvelun kautta

Palautteet toivotaan laitettavan esisijaisesti kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta. Sieltä palautteet tulevat välittömästi katujen kunnossapitoa hoitavien tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Katujen kunnossapito

Sivun alkuun