Kaupungin sähköistä lupa-asiointipalvelua on laajennettu

Kouvolan kaupungilla on useita verkossa toimivia asiointipalvelun kanavia, joista erityisesti rakentamiseen liittyvät luvat hoituvat sujuvasti ePermit-lupapalvelun kautta. Nyt myös poikkeamislupien sekä suunnittelutarveratkaisuiden hakeminen onnistuu lupapalvelun kautta sähköisesti.

Kouvolan rakennusvalvonnassa on käytössä ePermit-lupapalvelu, joka on rakentamisen lupiin liittyvä sähköinen luvanhakukanava. Vuoden 2019 alusta käytössä ollut sähköinen lupapalvelu parantaa rakennusvalvonnan saavutettavuutta aukioloajoista riippumatta. Sen avulla rakennusvalvonta suorittaa ennakko-ohjausta ja neuvontaa, ja hakija voi jättää lupahakemuksen liitteineen käsittelijälle. 

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu sähköisesti 

Kuluvana syksynä lupapalvelun kautta on voinut hakea myös poikkeamislupaa sekä suunnittelutarveratkaisua. Poikkeamislupaa tarvitaan, kun on tarve poiketa rakentamista ohjaavista säännöistä ja määräyksistä erityisestä syystä. Suunnittelutarveratkaisua tarvitaan, jos rakentaa kaavoittamattomalle alueelle Kouvolan keskustan ja lähitaajamien tuntumassa. Tällöin pitää varautua mm. yhdyskuntatekniikan kuten teiden, vesijohdon, viemäriverkoston tai vapaa-alueiden järjestämiseen. 

Lupa-palvelun kautta hoituu moni rakentamisen lupa 

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun lisäksi ePermit-lupapalvelu on tarkoitettu: 

  • Rakennushankkeen tietojen keräämiseen ja hallintaan 
  • Rakennus-, toimenpide- ja purkulupien hakemiseen 
  • Maisematyölupien hakemiseen 
  • Yleisten alueiden lupien hakemiseen (kaivu- ja katulupa, sijoittamissopimus, yleisen alueen käyttölupa, suostumus yksityistien liikennemerkkiin ja mainospaikkalupa) 

Sähköisen lupapalvelun kautta voi nopeuttaa asian käsittelyä ja välttyä asiakirjojen toimittamiselta paperisena. Sen kautta voi myös seurata luvan etenemistä, saada ilmoituksia, esittää kysymyksiä, täydentää hakemusta sekä lisätä muita vastuuhenkilöitä, jolloin ei itse tarvitse hoitaa kaikkia vaiheita. Palvelu ohjaa lupahakemuksen täyttämisessä ja pitää hakijan ajan tasalla muutoksista.   

Kaupungin sähköisiä palveluita kehitetään jatkuvasti 

Kaupunki tarjoaa lupa-asioiden lisäksi myös muita verkossa toimivia palveluita, joiden kautta voi hoitaa asioita, ja saada viihdettä ja virikkeitä. Lista Kouvolan kaupungin sähköisistä palveluista, sekä muista kuntalaisten hyvinvointiin liittyvistä e-palveluista löytyy osoitteesta www.kouvola.fi/easiointi.  

Sähköisiä palveluita kehitetään tarpeen ja resurssien mukaan. E-asioinnin verkkosivulla on auki kaikille kuntalaisille tarkoitettu kysely, jolla kerätään kokemuksia, ideoita ja ehdotuksia helppokäyttöisten ja osallistavien sähköisten palveluiden kehittämiseksi vastaamalla kyselyyn. Kyselyyn vastausaikaa on 31.12.2020 asti.  

Kaikkiin kaupungin sähköisiin palveluihin pääsee internet-yhteydellä varustetun tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen avulla.  

Sivun alkuun