Kaupungin ruokapalvelut on onnistunut ruokahävikin vähentämisessä

Valtakunnallista hävikkiviikkoa vietetään jälleen viikolla 37. Hävikkiviikolla halutaan nostaa esille ruoan arvostusta sekä ruokahävikin vähentämisen tärkeyttä. Kaupungin ruokapalveluissa on tammi-heinäkuun aikana ruokahävikkiä saatu vähennettyä yli 7000 kg viime vuoteen verrattuna.

Kouvolan kaupungin strategisena tavoitteena on ilmastokestävän ruokailun edistäminen joukkoruokailussa. Tavoite velvoittaa Kouvolan kaupungin ruokapalveluja vähentämään syntyvää hävikkiruokaa ja pienentämään siten ruokailusta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja hiilijalanjälkeä.

Ruokahävikki vähentynyt 7000 kiloa viime vuoteen verrattuna

Kouvolan kaupungin ruokapalveluissa ruokahävikkiä seurataan säännöllisesti. Vain säännöllisellä ruokahävikin mittaamisella pystytään näkemään mistä ruokahävikkiä syntyy ja pystytään todentamaan vähentämiskeinojen toimivuus.

Ruokapalvelut on ottanut käyttöönsä Hävikkijohtamisen mallin, joka auttaa vähentämään entistä enemmän ruokahävikkiä. Malli pitää sisällään mm. ruokatuotannon suunnittelun, resepti- ja ruokalistasuunnittelun sekä hankintojen optimoinnin. Asiakasyhteistyö, esim. asiakasmäärän ennakointi yhdessä tilaajan kanssa, on erittäin tärkeää. Viestintä, kannustus ja koko ruokapalvelujen henkilökunnan mukaan ottaminen vähentämistyöhön on tärkeää. Myös asiakkaalla on oma vastuunsa, ruokaa tulee ottaa lautaselle vain sen verran, kun oikeasti jaksaa syödä. Tammi-heinäkuun aikana ruokahävikkiä on saatu vähennettyä yli 7000 kg viime vuoteen verrattuna.

Biovaa’at apuna hävikin mittaamisessa

Kouvolan kaupungin ruokapalvelujen suurimmissa kohteissa on ollut käytössä jo kaksi vuotta biovaa’at. Biovaakojen käyttötarkoitus vähentää manuaalista mittausta. Tuloksista näemme mm. sen, mikä osuus hävikistä on esim. asiakkaan lautaselta jäänyttä ja mikä osuus on tarjoilulinjastolta jäänyttä ruokaa. Suurimpana hävikin aiheuttajana on tarjoilulinjastolta syntyvä hävikki. Valmistettavan ruoan määrää tarkennetaan ja ennakoidaan asiakasmäärä huomioiden. On myös huomioitava, että ruoka ei saa loppua asiakkaalta ruokailun aikana.

Kouvolan kaupungin eri keittiöiden ylijäämäruokaa on myös annettu ruoka-apua antavien tai ruokailuja järjestävien järjestöjen käyttöön korvauksetta. Nämä järjestöt hakevat ruoat keittiöiltä ja hoitavat itsenäisesti ruoan tarjoilun sekä jakelun omille kohderyhmilleen. Tästä toimintamallista sovitaan aina ruokapalvelun ja järjestöjen kanssa erikseen.

 Lisätietoja:

ruokapalvelusuunnittelija Merja Saarinen, puh. 020 615 7984, merja.saarinen(at)kouvola.fi

Hävikkiviikon materiaalia havikkiviikko.fi -verkkosivuilla

Sivun alkuun