Kaupungin palveluihin voi ja saa vaikuttaa

Haluaisitko antaa palautetta kaupungin liikuntatilan kunnosta tai ehdottaa uuttaa hidastetta vilkkaalle kadulle? Onko sinulla ideoita lähikirjastosi tai -nuorisotilan kehittämiseksi? Pitäisikö lähimetsääsi raivata? Tiesitkö, että sinäkin voit osallistua kaupungin palvelujen ja oman asuinympäristösi kehittämiseen? Kouvolan kaupunki tarjoaa asukkailleen monia kanavia vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin.

Asukkaat ovat voimavara, jotka tuovat tärkeän panoksensa kaupungin toimintaan suoran vaikuttamisen tai esimerkiksi järjestötyön kautta. Kouvolassa on kehitetty aktiivisesti sekä sähköisiä osallistumiskanavia että luotu rakenteita asukkaiden ja kaupungin eri palveluiden väliselle vuorovaikutukselle. Asukkaiden osallisuuden lisääminen on kirjattu kaupungin strategiaan ja mm. Hyvinvoiva Kouvola -ohjelmassa panostetaan ennaltaehkäisyyn sekä asukkaiden kuulemiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen.

Sinä voit vaikuttaa

Tärkeitä osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi palautteet kaupungin palveluista tai vioista, toimenpide-ehdotukset palveluiden kehittämiseksi sekä kyselyt, kuntalaisaloitteet ja mielipiteet ajankohtaisiin suunnitelmiin. Monet näistä voit tehdä kätevästi sähköisesti kaupungin verkkosivuilla tai osallistumalla kaupungin järjestämiin yleisötilaisuuksiin ja asukasiltoihin.

Kysyä ja keskustella voi myös kaupungin sosiaalisen median kanavissa muun muassa Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä. Reagoi, jaa ja osallistu keskusteluun!

Älä unohda edustajia asuinalueesi aluetoimikunnassa tai etua ajavassa neuvostossa. Ne edistävät edustamiensa väestöryhmien tai yhteisöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä tekevät erilaisia päätöksentekoon liittyviä aloitteita. Vaikuttaa voit myös äänestämällä kunnallisvaaleissa ja olemalla yhteydessä edustajaasi kaupungin luottamuselimissä.

Monta tapaa osallistua ja vaikuttaa

Kasvokkain

 • Asukastilaisuudet ja –työpajat, infotilaisuudet
 • Henkilökohtaiset tapaamiset viranomaisten ja luottamushenkilöiden kanssa
 • Oppilaskunnat
 • Omaisten illat
 • Vanhempainillat
 • Vammaispalvelujen matalan kynnyksen asiakasyhteistyöryhmä

Netissä/sähköisesti

Vaikuttamalla edustajaan tai toimimalla itse edustajana

 • Aluetoimikunnat
 • Nuorisovaltuusto
 • Vammaisneuvosto
 • Vanhusneuvosto
 • Maahanmuuttoneuvosto
 • Kylien neuvottelukunta
 • Vapaa-ajan asukastoimikunta
 • Kaupungin eri lautakunnat
 • Kaupunginvaltuusto

Vaikuttamisen tapoja on paljon. Tutustu niihin tarkemmin verkkosivuillamme www.kouvola.fi/vaikuta.

 Osallistu ja vaikuta!

Sivun alkuun