Kaupungin organisaatiouudistus etenee, nyt vuorossa uuden sivistyksen toimialan alatason rakenne

Pian sinetöidään sivistyksen alatason uusi organisaatio. Jos ehdotettu malli menee läpi ensi viikolla sekä kasvatus- ja opetus- että liikunta- ja kulttuurilautakunnassa, sivistyksen toimialaan kuuluu kesäkuun alusta kaksi palvelua.

Kouvolan organisaatiouudistus etenee. Valtuusto hyväksyi uuden ylätason organisaation joulukuussa.


Nyt vuorossa on uuden sivistyksen toimialan alatason organisaatiorakenne. Siitä päättävät ensi viikolla kasvatus- ja opetuslautakunta sekä liikunta- ja kulttuurilautakunta.

Ehdotetussa uudessa organisaatiossa sivistyksen toimialaan kuuluu kaksi palvelua: kasvatus ja opetus sekä liikunta ja kulttuuri.

Sekä kasvatuksessa ja opetuksessa että liikunnassa ja kulttuurissa on kolme palveluyksikköä.

Kasvatuksen ja opetuksen palveluyksiköt

· Kasvun tuki (nuorisopalvelut, kasvun ja oppimisen tukipalvelut, psykososiaalinen oppilashuolto, yhteiset tukipalvelut)

· Varhaiskasvatus (päiväkodit, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus, kotihoidon tuet)

· Perusopetus ja lukio (perusopetus ja lukio)

Liikunnan ja kulttuurin palveluyksiköt

· Vapaa sivistystyö (kansalaisopisto, taiteen perusopetus)

· Liikunta (liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta, liikuntapaikat)

· Kulttuuri (kulttuuritalot, kirjasto, museo, yhteistyö)

Suurimmat muutokset uudessa organisaatiossa ovat:

– perusopetus ja lukio kuuluvat jatkossa samaan palveluyksikköön

– Kouvolan seudun ammattiopiston KSAOn on tarkoitus siirtyä osaksi Kouvolan seudun ammatillisen koulutuksen yhtiötä.

Vapaa sivistystyö liimautuu kulttuurin ja liikunnan kanssa hyvinvointia tukevaksi kokonaisuudeksi.

– Soten lähdettyä kuntayhtymään meillä on entistä vahvempi rooli kuntalaisten terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin eteenpäin viemisessä. Se on jatkossa todella tärkeää. Minusta tällä on myös suuri merkitys kaupunkikuvan kehittämisen kannalta. Hyvät palvelut luovat positiivisia kokemuksia, liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikkasanoo.

– Vastaavanlainen organisaatio kaupungissa oli, kun uusi Kouvola aloitti. Silloin hallinto oli kuitenkin järeämpi ja yksiköitä enemmän, hän jatkaa.

Nyt uusi organisaatio tuo tiiviin hallinnon ja organisaatio pystyy hyödyntämään myös sisäisen synergian paremmin.

– Keskeistä on asiakasnäkökulma. Kunta luo mahdollisuuksia. Pyrimme olemaan myös ketteriä ja joustavia, reagoimaan nopeasti muutoksiin. Uskon, että yhteiset prosessit ja tiimit mahdollistavat yhteisen työn. Meillä on osaava ja kehittymiseen myönteisesti suhtautuva henkilöstö. Kun myös johtamista resursoidaan hyvin, siitä tulee tavoitteellista, tehokasta ja osallistavaa. On tärkeää, että kaikessa johtamisessa toteutuu reilu meininki ja yhteistyö, kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemisanoo.

Kun kaksi suurta palvelua yhdistyy, on huomioonotettavia asioita paljon.

– Pelkästään perusopetuksen piirissä on 7100 henkilöä, lukion 1300 henkilöä ja liikunnan palvelutapahtumia on vuoden aikana yli kaksi miljoonaa. Nämä palvelut koskettavat monia kuntalaisia, Toikka huomauttaa.

Lisätietoja

Veikko Niemi, kasvatus- ja opetusjohtaja, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi

Vesa Toikka, liikunta- ja kulttuurijohtaja, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi