Kaupungin lausunto STM:n lakiluonnoksesta kaupunginhallitukseen – päivystys Kymenlaaksossa järjestettävä yhdenvertaisesti

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 17.6. kaupungin lausuntoa maan hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan muutoksia ympärivuorokautista terveydenhuollon päivystystä sekä leikkaustoimintaa koskevaan sääntelyyn. Kouvolan kaupunki on tyytymätön siihen, että esityksessä ei ole arvioitu riittävän kattavasti ja tarkasti Ratamokeskuksen yöpäivystyksen lakkauttamisen kokonaisvaikutuksia.

Esitys Kouvolan Ratamon perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen ympärivuorokautisen päivystyksen lopettamisesta on käsittämätön ja vastoin reaalimaailmaa, koska yksikkö täyttää edellytykset toiminnan jatkumiselle ja olemassaololle. Esitetyt johtopäätökset Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttamisesta eivät monilta osin pidä paikkaansa ja arvioidut vaikutukset eivät Kouvolan osalta vastaa esitettyjen lakimuutosten keskeisiä tavoitteita.

Kouvolan kaupunki ja Kymenlaakson hyvinvointialue ovat esittäneet ja todentaneet eri tahoille perustelut, että yöpäivystyksen lakkautus Kouvolassa lisää merkittävästi kustannuksia ja vaikeuttaa henkilöstön saatavuutta. Esitys rikkoo yhdenvertaisuutta ja vaarantaa potilasturvallisuuden. Kouvolan asukkaiden palvelut heikentyvät huomattavasti. Pidentyneiden hoitoonpääsyaikojen vaikutus potilasturvallisuuteen on vääjäämätön. Esitys lisää hyvinvointialueen kustannusten lisäksi myös poliisin ja puolustusvoimien sekä Kouvolan asukkaiden kustannuksia. Päätöksellä heikennetään myös varautumista poikkeusoloihin, sillä Kouvolan ja Kymenlaakson geopoliittinen sijainti on erityinen Suomen mittakaavassa. On huomioitava myös tulevaisuudessa lisääntyvä Nato-yhteistyö ja Yhdysvaltojen kanssa solmittavan DCA-sopimuksen mukainen toiminta sekä kesäasukkaiden määrä.

Hallituksen tavoitteet eivät toteudu lakkauttamalla yöpäivystys Kouvolassa

Päätös lakkauttaa Kouvolan Ratamokeskuksen yöpäivystys ei tuota säästöjä, vaan sekä suorat että välilliset kustannukset kasvavat merkittävästi riippumatta siitä, millä tavoin korvaava hoito järjestetään. Kymenlaakson päivystystoiminta palvelee kaksinapaisen maakunnan väestöä. Maakunnan päivystykset on suunniteltu siten, että Kouvolan päivystys tukee keskussairaalan toimintaa ja hillitsee erikoissairaanhoidon osastopalveluiden käyttöä.

Mikäli esitys hyväksytään, Kymenlaakson hyvinvointialueen mukaan ei lopeteta vain yöpäivystystä. Kouvolassa lakkaisi täysin toimiva ja nykyaikainen akuuttilääketieteen päivystys ja se korvattaisiin kiirevastaanotoilla. Ratamokeskuksen päivystyksessä on käytössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden kustannustehokas ja alueen väestömäärää optimaalisesti palveleva integraatiomalli. Juuri tämän akuuttilääketieteen edistyksellisen päivystysmallin rikkominen aiheuttaa merkittävimmät lisäkustannukset yöpäivystyksen lakkauttamisesta.  

Tiivistetty sisältö kaupungin lausunnosta:

 • Kouvolan alueen yöllisen akuuttihoidon lakkauttaminen aiheuttaisi potilaiden kuljettamisen keskussairaalan päivystykseen. Ensihoidon ambulanssikuljetukset ja kustannukset kasvavat merkittävästi.
 • Kouvolan päivystyksen toiminta muuttuisi tai lakkaisi kokonaan. Käytännössä Kouvolan päivystystoiminta pitää korvata kiirevastaanotolla, johon hakeudutaan pääsääntöisesti ajanvarauksella. Akuuttia, päivystyksellistä hoitoa vaativat potilaat kuljetetaan ympäri vuorokauden keskussairaalaan.
 • Potilasturvallisuus heikkenee, kun hoitoon pääsy vaikeutuu. Esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöpotilaiden toimiva hoitoketju rikkoutuu, ja merkittävä osa potilaista jäisi välimatkojen vuoksi vaille aikakriittistä liuotushoidon aloitusta.
 • Riskeerataan keskeinen sairaanhoidon konsultaatiotuki kotisairaalalle, palliatiiviselle hoidolle, perusterveydenhuollon vuodeosastoille koko Kymenlaaksossa, asumisyksikölle ja kotihoidolle sekä Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan ympärivuorokautinen somaattisen päivystyksen tuki ja diagnostisten tutkimusten saatavuus. Nämä kaikki toteutetaan nyt Kouvolan päivystyksen toimesta.
 • Henkilöstön nykytilanne on Ratamossa hyvällä tasolla osaamisen ja saatavuuden näkökulmasta, eikä henkilöstötilanne parantuisi lakkauttamisen myötä. Riskinä on ostopalveluiden lisääntyminen ja henkilöstön siirtyminen yksityisten terveyspalvelujen käyttöön tai muualle töihin.
 • Kesämökkiläiset kasvattavat Kouvolan alueella oleskelevan väestön määrää kesäaikaan huomattavasti. Kouvolassa on vapaa-ajanasuntoja yli 6500 kpl.
 • Suuronnettomuuksiin varautuminen heikentyy huomattavasti. Kymenlaaksossa on riskitekijöitä enemmän kuin missään muualla Suomessa.
 • Suomen suurimman varuskunnan Karjalan Prikaatin ja Utin jääkärirykmentin terveydenhoidon palvelut siirtyvät kauemmas ja lisäksi poikkeusoloihin varautuminen vaikeutuu.
 • Poliisin kuljetusmatkat mm. rattijuopumusverinäytteiden ottamiseksi kasvavat. Näytteiden ottaminen tapahtuu monesti päivystyksessä ja painottuu ilta- ja yöaikaan.

Faktoja ja lukuja:

 • Kouvolan päivystyksessä on kaksi hoitolinjaa: akuuttilääketieteen hoitolinja ja yleislääketieteen hoitolinja.
 • Ensihoidolla on Kouvolassa 8100 kuljetettua tehtävää vuodessa Ratamokeskuksen päivystykseen ja 2500 Kymenlaakson keskussairaalan päivystykseen.
 • Vuonna 2023 kontakteja oli 45 463, näistä akuuttilääketieteen hoitolinjan potilaita oli 14 887 (40 / vrk).
 • Yöaikaisia käyntejä (klo 22–08) välillä noin 6000. Näiden potilaiden hoito ei voi odottaa seuraavaan päivään, eikä heitä hoideta digitaalisesti.
 • Yöaikaisten potilaiden määrä Ratamossa on keskimäärin 16,5 vaihteluvälin ollessa 10–35 ja näistä arviolta vain 15-20% kohdalla potilas voidaan turvallisesti ohjata hoitoon muualle tai hoito voidaan siirtää seuraavalle päivälle.

Asia kaupunginhallituksen esityslistalla (Dynasty)

Lausuntoaikaa on 1.7. asti ja kaikki halukkaat tahot voivat jättää asiaan lausunnon.

Lisätietoja:
Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi ja Kehittämispäällikkö Ilari Huhtinen, puh. 020 615 6256, ilari.huhtinen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun