Kaupungin kestävä kehitys osana asukkaiden arkea

Kouvolassa ideoitiin ja kokeiltiin uusia keinoja, joilla voi edistää kestävää kehitystä ja luonnon monimuotoisuutta Ympäristöministeriön ja Kouvolan kaupungin rahoittamassa Kestävän kehityksen toimintamalli osaksi asukkaiden arkea -hankkeessa 1.1.2022 - 31.03.2023. Viisi aluetoimikuntaa aktiivisesti koordinoi kokeiluhankkeita asukkaiden, yritysten, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden osallistuvien toimijoiden kanssa.

Kestävyystyön asukaslähtöisyyttä, ymmärrystä ja osallistavuutta lisättiin hankkeen aikana konkreettisten hankekokeilujen ja tapahtumien avulla teemalla luonnon monimuotoisuus. Hanketyö tapahtui Kouvolan eri alueilla aluetoimikuntien koordinoimana. Hankkeet aloitettiin kyselemällä asukkailta luonnon monimuotoisuushankeideoita, joita käytiin läpi aluetoimikuntien, Kouvolan kaupungin asiantuntijoiden, asukkaiden sekä ohjaus- ja projektiryhmien kanssa. Kokeilu toimi osallistuvan budjetoinnin pilottina ja mallina tulevalle kaupungin osallistuvalle budjetoinnille.

Mitä syntyi?

Kouvolan eri alueilla saatiin toteutettua monia yhteisöllisiä ja osallistavia kokeiluja:

  • aluetoimikuntien ja Kouvolan kaupungin työntekijöiden järjestämiä luentoja ja tapahtumia
  • lavaviljelyä palvelutalojen, asumisyksiköiden ja vuoropäiväkotien kanssa
  • kerättiin ja opastettiin luonnonkukkien siementen keruuta
  • perustettiin luonnonkasviniittyjä
  • poistettiin haittalajikkeita
  • istutettiin marjapensaita päiväkotien ja koulujen pihoille
  • tuotiin mehiläispesiä yhdelle alueelle ja seurattiin livestreamilla mehiläisten elämää
  • tehtiin linnun- ja lepakonpönttöjä sekä hyönteishotelleja.

Kokeiluihin osallistui asukkaita, palvelutalojen ja asumisyksiköiden asukkaita, päiväkotilaisia, yrittäjiä, yhdistyksiä, koululaisia ja opiskelijoita.

Hankkeiden välinen yhteistyö kehittyi. Ruovikosta lentoon -hankkeesta saatujen oppien avulla järjestettiin maahanmuuttajille ruokokurssi. Ratamo-terveysmetsähankkeen kanssa toteutettiin terveysmetsään opiskelijoiden suunnittelemia penkkejä ja hyönteishotelli.

Edukon luonnonvaraopiskelijat olivat mukana niittyhankkeessa, jossa järjestettiin ensin luento, sitten kerättiin 80 luonnonkasvin siemeniä ja perustettiin kaupungin entisille hiekkakentille kolme niittyä. Niittyjen yhteyteen tehtiin linnun- ja lepakonpönttöjä, hyönteishotelleja ja infokyltit. Pelkkien kasvien kasvattamisen sijaan on niittyjen suunnittelussa otettu huomioon niiden kiinnostavuus, asukkaiden osallistumismahdollisuudet, luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja alueen virkistyskäyttö.

Kestävän kehityksen työ jatkuu

Hankkeen tuloksena syntyi aluetoimikunnille hanketoimintamalli, jossa hankesuunnitelmien yhteydessä annetaan vastaus myös siihen, miten hanke toteuttaa kestävää kehitystä. Tarkastelukohteiksi valittiin kestävyys ja ekologisuus (hankinnat), sosiaalinen kestävyys (työllistäminen, osallisuus/yhteisöllisyys) sekä taloudellisuus (hankintakustannukset, kierrätetty materiaali, tapahtumien osallistujien rahankäyttö/tapahtumakustannukset, liikkuminen, vapaaehtoistyö). Hanketoimintamalli voidaan jatkossa ottaa käyttöön myös muissa kaupungin hankkeissa.

Kouvolan kaupungin strategiaa päivitettiin uudelle valtuustokaudelle ja yhtenä toiminnan perustana on ”Kouvola on kestävän kasvun alusta”. Aluetoiminnan kestävyystyötä raportoidaan kaupungin hyvinvointikertomuksen ja ympäristöohjelman yhteydessä. Kouvolan ympäristöohjelmaan lisättiin toimenpiteeksi ”Aluetoimikuntien hankkeissa käytössä kestävyysnäkökulma”. Hankekokeilujen kautta huomattiin myös tarve päivittää Kouvolan kaupungin tapahtumajärjestäjän ohjetta. Ympäristöohjelmaan lisättiin toimenpiteeksi ”Kestävän kehityksen huomioiminen tapahtumia järjestettäessä”.

Kouvolan kouluilla on menossa Kestävä Kouvola -hanke, niittyjen, lavaviljely- ja marjapensashankkeiden ylläpito jatkuu. Ruovikosta lentoon- ja Ratamo-terveysmetsähanke etenevät. Nuorisopalveluissa tarjoillaan hävikkiruokaa ja opetellaan roskien lajittelua. Hansan yhteisötila Pointissa jaetaan koulujen ylijäämäruokaa. Teknisissä palveluissa tavoitteeksi on kirjattu luonnon monimuotoisuus maankäytön suunnittelussa ja erityyppisissä elinympäristöissä. Kouvolan kaupungilla on ollut jo pidemmän aikaa myös ekotukitoimintaa.

Sivun alkuun