Kaupungin kaikki kulut käydään läpi

Kouvolan kaupunginhallitus asetti huhtikuussa talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa, jonka johdosta toimialat velvoitettiin laatimaan palveluverkkoselvitykset ja arvioimaan kriittisesti ei-lakisääteiset palvelut ja avustukset vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. Palveluverkkoselvitysten valmistuttua on aloitettu kaikkien kaupungin kulujen läpikäynti.

Säästöjä haetaan seuraavaksi kaupungin kiinteistöistä sekä ei-lakisääteisistä avustuksista. Kaupungin omistamat kiinteistöt on kartoitettu ja määritelty niiden korjausvelan määrä sekä viidentoista vuoden investointitarve. Purettavat kiinteistöt on eritelty ja potentiaaliset myyntikohteet määritelty myyntisalkuksi. Parhaillaan aloitetaan kiinteistönvälittäjien kilpailutus myyntityötä varten. Kiinteistöjen myynti etenee päätöksentekoon syksyn aikana. Lisäksi muodostetaan tilatehokkuustavoitteet, joiden perusteella toiminnan tiloja tulee sopeuttaa ja tiivistää.

Kaupungin avustukset ja yhteistyösopimukset yhdenmukaistetaan

Kaupungin harkinnanvaraisten ja vapaaehtoisten yhteistyösopimusten sekä avustusten yhteissumma on runsaat kahdeksan miljoonaa euroa. Avustuksia saavat mm. erilaiset tapahtumat, yksityistiet, kulttuurilaitokset, korkeakoulut, kyläyhdistykset, urheiluseurat ja järjestöt.

Yhteistyösopimuksia kaupungilla on mm. urheilun kärkiseurojen, urheilijoiden tai markkinointilähettiläinä toimivien kanssa. Avustukset jakautuvat eri lautakuntien alle.

Säästöjä haetaan avustuksia pienentämällä ja yhdenmukaistamalla, jotta jatkossa avustukset kohdistuvat mahdollisimman tasapuolisesti.

– Kaupunki on tukenut toimintoja laajalti. Tarkastelun kautta avustukset päivitetään lähemmäs keskivertokaupunkeja. Tämäkin on osaltaan kaupungin talouden tervehdyttämistä, sanoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Tiivistä johtoryhmätyöskentelyä

Kuluja käydään läpi tiiviisti kaupungin johtoryhmän kanssa. Työn tekemiseen saadaan suuntaviivoja kuntatalouden asiantuntija Eero Laesterältä. Hän on verrannut Kouvolan taloutta muihin Suomen kuntiin sekä verrokkikaupunkeihin.

– Päivitämme kaupungin palvelut vastaamaan tarvetta ja väestömäärää. Ulkopuoliselta asiantuntijalta saamme suuntaviivoja miten asiat ovat yleisesti kunnissa ja mitä Kouvolassa voitaisiin huomioida, Marita Toikka korostaa.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100
Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 020 615 7727
Tekninen johtaja Hannu Tylli 0206158570
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun