Kaupungin aurauskalusto valmiina talven tuloon

Kouvola on varautunut tulevan talven kunnossapitoon 71 koneen ja aura-auton voimin. Kaupunki huolehtii katujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien, pysäköinti- ja muiden yleisten alueiden talvikunnossapidosta asemakaava-alueella.

Talvikunnossapitoon kuuluvat ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia talvella kadun pitämiseksi tyydyttävässä ajokunnossa ja turvallisina käyttäjilleen. Kun lunta sataa runsaasti, auraamaan hälytetään 71 aurausyksikköä.  Kouvolan kaupungilla on hoitovastuullaan ajoratoja noin 725 km, jalankulku- ja pyöräilyväyliä n. 311 km ja P-alueita 18 ha.

Pääosan tontin kohdalla olevien jalkakäytävien talvikunnossapidosta on tontinomistajien vastuulla. Maanomistuksesta johtuvia tai lautakunnan päätöksellä kaupungin hoidossa on jalkakäytäviä n.10 km.

Liikennealueiden talvikunnossapito pyritään tekemään mahdollisimman paljon varsinaisena työaikana, klo 7–16, tavoitetason mukaisessa järjestyksessä. Jotta keskeiset alueet ovat kunnossa ennen liikenteen huipputunteja, tehdään tarvittaessa töitä myös aamuyön tai illan aikana.

Jalankulku- ja pyöräilyväylät, jalkakäytävät ja pääkadut aurataan ensin, jonka jälkeen aurataan muut alueet tavoitetason mukaisessa järjestyksessä.  Tonttikaduille aurauskalusto siirtyy, kun jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä pää- ja kokoojakadut on hoidettu.

Talviajan pysäköintikiellot

Katujen talvikunnossapitoa on Kouvolassa helpotettu talviajan pysäköintikielloin noin 30 kadulla. Autoilijoiden kannattaa kiinnittää huomiota pysäköintikieltojen ajankohtaan. Autoton kadun vierus mahdollistaa kapeiden katujen hoitotöitä pysäköintikieltojen aikana. Pysäköintikieltojen tarkoitus on helpottaa katujen talvihoitoa ja pysäköintiä katujen varrella.

Talvikunnossapidon ulkopuoliset alueet

Osa puistokäytävistä ja portaista ei kuulu talvikunnossapidon piiriin. Niiden käyttö talvella on kulkijan omalla vastuulla. Osaan kohteista on asennettu ”Ei talvikunnossapitoa ”-kilvet. Kaupungin leikkialueilla ei ole talvikunnossapitoa.

Liukkaudentorjunta

Liukkaudentorjuntaa tehdään tarvittaessa. Turvallisuuden kannalta tärkeimpiä hoitokohteita ovat risteysalueet, suojatiet, sillat, alikulut, mäet, jalankulku- ja pyöräilyväylät, joissa liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Liukkaudentorjuntaan käytetään hiekoitussepeliä, jonka raekoko on 3-6 mm.  Liukkautta torjutaan lisäksi käyttämällä työkoneissa karhentavia reikä- tai hammasteriä.

Talvikunnossapitovastuut kaupungin ja tontinomistajan kesken

Kaupunki huolehtii asemakaavoitettujen katujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä pysäköinti- ja muiden yleisten alueiden talvikunnossapitotöistä, joihin kuuluvat mm. lumenauraus, liukkauden torjunta, polanteen poisto ja lumensiirto.

Muistilista: Tontinomistajan velvollisuudet

  • Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien eli tonttiliittymän kunnossapidosta sekä liittymän rummun auki pitämisestä.
  • Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää.
  • Huolehtii liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä.
  • Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit.
  • Pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.
  • Sadevesikaivojen ritiläkansien puhtaanapito kuuluu myös tontinomistajalle.
  • Tontinomistaja on velvollinen poistamaan liikennealueelle tontin puolelta ulottuvat oksat.

Palaute ensisijaisesti palautepalvelun kautta

Liikennealueiden hoitoon liittyvä palaute tulee parhaiten perille ja dokumentoiduksi, kun se annetaan kaupungin sähköiseen palautepalveluun. Palautteet tulevat välittömästi katujen kunnossapitoa hoitavien tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Katupäivystysnumero erittäin kiireellisiä toimenpiteitä varten on 020 615 4690. 

Lisätietoa:

Kunnossapitoalueiden rajat:

Kaikki talvikunnossapitotyöt eivät kuulu kaupungille.

Kunnossapitoalueiden rajat (Ely-keskus = Valtion hoitamat väylät /Kouvolan kaupunki) ovat nähtävissä kaupungin karttapalvelussa.

Karttapalvelun vasemman reunassa olevasta Näytä kartalla –kohdasta valitaan Liikenne -> Katujen kunnossapitovastuu tai kevyen liikenteen kunnossapitovastuu.

Samasta valikosta saa kaupungin katujen hoitoluokituksen.

Talvipysäköintikiellot:

kouvola.fi/talvipysakointikiellot

Sivun alkuun