Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnitelma hyväksytty

Kolme pientä tyttöä leikkii päiväkodin hyllykön edessä lelujunaradalla.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Kaunisnurmen päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman kokouksessaan 17.5.2023. Uusi päiväkoti mitoitetaan 10 lapsiryhmälle ja siellä on yhteensä 210 hoitopaikkaa sekä henkilökuntaa noin 50 henkilöä. Arviolta vuonna 2025 avautuvaan uuteen päiväkotiin keskitetään keskusta-alueen vuorohoito sekä koko kaupungin yö- ja viikonloppuhoito.

Kaunisnurmen tuleva päiväkoti korvaa lakkautettavat Nurmilinnun ja Käpylän päiväkodit sekä Jaakonpuiston päiväkodissa päättyvän vuorohoidon.

Hankkeessa tavoitellaan pitkäikäistä, energiatehokasta ja helposti huollettavaa rakennusta, joka tullaan toteuttamaan pääosin puurunkoisena.

Alustavan arvion mukaan uuden päiväkotirakennuksen tarkempi suunnittelu käynnistyy syksyllä 2023, ja rakennustyöt keväällä 2024. Näin ollen päiväkoti olisi valmis käyttöönotettavaksi elokuussa 2025.

Hankkeen tavoitteet on määritetty yhteistyössä käyttäjien edustajien, tukitoimintojen sekä kaupungin tilapalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Suunnittelussa ja toteutuksessa halutaan tukea kestävää kehitystä, Kouvolan kaupungin strategiaa ja ympäristötavoitteita.

Hankkeen tavoitehintalaskelmaan perustuva 10-ryhmäisen päiväkodin kustannusarvio on 10,03 miljoonaa euroa (alv. 0 %, laskentahetki 02/2023). Rahoitusmuotona taloussuunnitelman mukaisesti on vuokraus, leasing tai muu rahoitusmalli. Hallintosäännön mukaisesti päätös rahoituksesta tehdään kaupunginhallituksessa. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarvittavasta määrärahasta.

Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnitelma noudattaa kasvatus- ja opetuslautakunnan tammikuussa 2021 hyväksymää varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitystä. Sen tavoitteena on muodostaa tulevan 10-vuotiskauden aikana kustannustehokas, asiakastarpeita vastaavat sekä turvalliset ja modernit toimitilat käsittävä isojen päiväkotien verkko. Yksikköjen määrän vähentyessä päiväkotien hallinto ja henkilöstöresurssien käyttö tehostuu ja kiinteistökustannukset laskevat.

Varhaiskasvatuksen päiväkotipalveluverkon kehittämisen yhteydessä on tehty ennakkovaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi. Lisäksi on tehty hankintojen ennakkovaikutusten arviointi.

Kaunisnurmen päiväkodin hankesuunnitelmaan liitteineen sekä vaikutusten ennakkoarviointeihin (EVA) voi tutustua lautakunnan kokouksen 17.5.2023 asiakirjoissa Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki.

Lisätietoja:

varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi, rakennuttajapäällikkö Pia Rajala puh.020 615 1068, pia.rajala(at)kouvola.fi

Sivun alkuun