Varhaiskasvatuksen arkea arvioidaan Kouvolassa säännöllisesti Kehittävän Palautteen avulla

Kuusi päiväkotilasta istuu pöydän reunalla kuvattavana

Kouvolan varhaiskasvatuksessa arvioidaan säännöllisesti, mitä varhaiskasvatuksen arjessa oikeasti tapahtuu ja mitkä tekijät kannattelevat laadukasta varhaiskasvatusta. Systemaattinen arviointi tuottaa arvokasta tietoa pedagogiikan kehittämiseen ja johtamiseen. Varhaiskasvatuksen Kehittävä Palaute -aineiston analyysien tuloksia ja kehittämistyötä vuosina 2017–2021 esitellään kasvatus- ja opetuslautakunnalle kokouksessa 18.11.2021

Varhaiskasvatuksessa arviointi kohdistuu pedagogiseen toimintaan, kuten henkilöstön ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen, ilmapiiriin tai henkilöstön pedagogisiin valintoihin. Lisäksi arvioidaan oppimisympäristöä ja edellytyksiä, joilla edistetään esimerkiksi lasten hyvinvointia, kehitystä ja oppimista. Arviointi ei kohdistu lapsiin tai lasten oppimistuloksiin.

Arvioinnissa käytetään Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksessa Reunamo Education Re-search’n Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa –arviointimenetelmä, jonka kehittämisessä Kouvolan varhaiskasvatus on ollut mukana. Menetelmällä on kerätty sähköisesti tietoa vuodesta 2017 alkaen.

Menetelmässä aineistoa kerätään usealla eri mittarilla, useista eri aihepiireistä: lasten arjesta, kokemuksista, oppimisympäristöstä ja johtajuudesta. Aineistoa analysoidaan tilastollisesti. Vertaamalla ja yhdistämällä tietoja saadaan tietoa lasten hyvinvoinnin, osallisuuden, liikkumisen ja emootioiden edistämiseen.

Systemaattisesti toteutettavan arvioinnin tavoitteet, arviointiperusteet ja mittarit löytyvät varhaiskasvatussuunnitelmasta eli Vasusta.

Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä. Sitä toteutetaan niin varhaiskasvatuksen yksiköissä, järjestäjien tasolla, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Vuoden 2021 arvioinnin tuloksista kerrotaan myöhemmin.

Lisätietoja

varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, hele-na.kuusisto(at)kouvola.fi