Selvitys Kouvolan seudun ammatillisen koulutuksen järjestämisestä käynnistyy

Toiminnan yhtiöittämisen edellytykset kartoitetaan helmikuun loppuun mennessä. Tavoitteena on löytää malli, joka mahdollistaisi niin opiskelijoiden kuin paikallisten yritystenkin tarpeisiin mahdollisimman hyvin vastaavan koulutuksen järjestämisen

Kouvolan kaupunki on yhdessä Aikuiskoulutus Taitajan ja Parik-säätiön kanssa päättänyt teettää selvityksen, jonka tavoitteena on selvittää edellytyksiä vahvan ammatillisen koulutuksen yhtiömuotoisen järjestäjän perustamiseen niin, että toiminta vastaisi mahdollisimman hyvin Kouvolan seudun elinkeinoelämän koulutustarpeisiin.

Uusi koulutusyhtiö vahvistaisi osaltaan Kouvolan elinvoimaa ja vetovoimaa sekä varmistaisi laadukkaan ammattityövoiman saatavuuden ja riittävyyden, parantaen samalla alueen kilpailukykyä. Kouvolalaisen veronmaksajan näkökulmasta tavoitteena on ammatillisen koulutuksen tehokkuuden ja taloudellisuuden varmistaminen.

Selvityksen tekee ulkopuolisena asiantuntijatahona PricewaterhouseCoopers Oy, joka valittiin avoimen hankintakilpailutuksen kautta.    

Selvitys valmistuu helmikuun loppuun mennessä. Yhtiöittämisselvityksen tuloksena saadaan eri vaihtoehtoja yhtiöittämisen toteuttamiselle. Uusi yhtiö perustettaisiin kevään 2021 aikana ja varsinainen toiminta käynnistyisi 1.1.2022. Päätökset on tarkoitus tehdä kevään aikana sekä kaupungilla että säätiöissä. 

Yhtiöittämisselvityksessä otetaan kantaa omistusrakenteeseen, yhtiöjärjestykseen sekä osakassopimukseen ja hallituksen muodostamiseen siten, että yhtiö on Kouvolan tytäryhtiö, mutta hallituksessa kenelläkään yksittäisellä omistajalla ei olisi yksinään määräysvaltaa.

Yhtiöittämisen lähtökohtana pidetään myös sitä, että kiinteistöt jäävät perustettavan yhtiön osakkaiden omistukseen. Perustettava yhtiö tulee vuokralaiseksi kiinteistöihin pitkillä vuokrasopimuksilla. 

Uuteen yhtiöön siirtyisi valtionosuusrahoitteinen koulutus ja maksullinen palvelutoiminta.

Selvityksessä tarkastellaan myös säätiöiden muun toiminnan sekä Kouvolan kaupungin järjestämän työpajatoiminnan toteuttamista.

Myös Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n (KRAO) yhdistäminen perustettavaan yhtiöön joko osaksi yhtiötä tai sen tytäryhtiöksi on osa selvitystä.

Selvityksen ohjausryhmään kuuluvat Aikuiskoulutus Taitajan, Parik-säätiön sekä kaupungin ja KSAOn edustajat.

Lisätietoja:

Veikko Niemi, kasvatus- ja opetusjohtaja, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7727

Leena Kaivola, toimitusjohtaja, rehtori, Aikuiskoulutus Taitaja, puh. 0400 930 475

Pasi Hedman, toimitusjohtaja, Parik-säätiö, puh. 040 835 4337