Lähikoulujen määräytyminen on jatkossa entistä joustavampaa

koululaisia

Lähikoulujen määräytymisperiaatteet muuttuvat. Valtaosalle oppilaista koulu määräytyy samalla tavalla kuin aiemminkin. Erityisesti haja-asutusalueilla voidaan kuitenkin jatkossa joustaa aiempaa helpommin.

Lähikoulujen määräytymisperiaatteet muuttuvat ensi syksystä alkaen. Muutoksesta päätti kasvatus- ja opetuslautakunta syyskuun kokouksessaan.

Määräytymisperiaatteiden muutos astuu voimaan 1.8.2021 ja koskee sekä ala- että yläkouluja. Ensimmäiseksi se näkyy ensi syksyn koulutulokkailla ja seitsemännelle luokalle menevillä oppilailla. Koulutulokkaat saavat lähikoulukirjeen tammikuun alussa, seitsemännelle siirtyvät helmikuussa. Nyt koulussa olevien oppilaiden lähikoulupäätökset säilyvät ennallaan.

– Jatkossa koko Kouvola on yhtä lähikoulualuetta. Aiemmin alueita on ollut useita, eikä oppilaan lähikoulua ei ole voitu määritellä oppilaan osoitteen mukaisen lähikoulualueen yli toiselta lähikoulualueelta. Nyt kaupungin sisäiset rajat poistuvat ja saamme enemmän joustoa oppilaan lähikouluun ohjaukseen, kasvun tuen asiakasvastaava Piia Kesonen kertoo.

Valtaosalle oppilaista lähikoulu määräytyy samalla tavalla kuin aiemminkin. Merkitystä muutoksella on esimerkiksi tilanteissa, joissa oppilas asuu kahden entisen lähikoulualueen rajalla. Jatkossa hänet voidaan sujuvammin ohjata siihen kouluun, johon kotoa on luonteva kulkusuunta ja johon koulukuljetuksen järjestäminen onnistuu tarkoituksenmukaisemmin.

Kouvolassa toteutetaan joustavaa esi- ja alkuopetusta, jossa eskarit, ykkös- ja kakkosluokkalaiset toimivat yhdessä. Muutos mahdollistaa myös sen, että eskarista kouluun siirtyessään oppilas voi jatkaa samassa ryhmässä.

Tunnetko termit?

Lähikoulualue

Alue, jolta oppilaita voidaan ohjata tiettyyn kouluun. Jatkossa koko Kouvolan kaupunki muodostaa yhden lähikoulualueen.

Lähikoulu

Oppilaan lähikoulualueella sijaitseva koulu, josta oppilaalle osoitetaan koulupaikka. Lähikoulu määräytyy yleensä oppilaan vakituisen osoitteen perusteella.

Lähikoulu ei kuitenkaan aina ole maantieteellisesti kaikkein lähin, eli lähikoulu ja lähin koulu voivat olla kaksi eri asiaa.

Lähikouluksi voidaan määritellä myös kauempana oleva koulu, jossa oppilaan tuen tarpeet pystytään huomioimaan parhaiten. Näin voidaan tehdä esim. erityisen tuen päätöksen yhteydessä tai vaikka tilanteessa, jossa tarvitaan esteetön ympäristö.

Oppilaaksiottoalue

Jokaisella koululla on oma oppilasalueensa lähikoulualueen sisällä. Alueen rajat määrittelee asiakasvastaava vuosittain. Rajat määräytyvät sen mukaan, millainen koulutulokkaiden tai tulevien seitsemäsluokkalaisten määrä kullakin alueella on.

Haja-asutusalueella lähikoulujen määräytymisessä korostuvat oppilaan kodin ja koulun välinen etäisyys sekä liikenneyhteydet kouluihin. Oppilaiden ohjaamisessa huomioidaan myös muodostuvien opetusryhmien koot.

Toissijainen koulupaikka

Koulu, joka on muu kuin kunnan oppilaalle osoittama lähikoulu. Huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Päätöksen toissijaisesta koulupaikasta tekee kyseisen koulun rehtori. Oppilaan kuljettamisesta toissijaiseen kouluun vastaa huoltaja.

Lisätietoja

Asiakasvastaava
Piia Kesonen
asiakasvastaava
Kasvatus ja opetus, Kasvun tuki
puh. 020 615 9340, piia.kesonen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun