Kasvatuksen ja opetuksen palvelut organisoidaan uudelleen

Kasvatuksen ja opetuksen palvelun sisäinen järjestäytyminen muuttuu 1.10.2023 alkaen. Kasvatuksen ja opetuksen lautakunta hyväksyi ehdotuksen kokouksessaan 30.8.2023. Palvelut kuntalaisille säilyvät ennallaan.

Tähän asti kasvatuksen ja opetuksen palveluun on kuulunut kolme yksikköä: varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiot sekä kasvun tuki, joka sisältää kasvun ja oppimisen tuen, yhteiset tukipalvelut, psykososiaalisen oppilashuollon sekä nuorisopalvelut. Uudelleen organisoitumisen myötä perusopetus ja lukio sijoittuvat jatkossa eri palveluyksiköihin ja kasvun tuki omana yksikkönä lakkaa. Samalla jätetään täyttämättä kasvun tuen päällikkötason vakanssi. Tehtävät sisällytetään uuden organisaation jäljelle jääviin tehtäviin.

Kohti tiimiorganisaatiota

Työ lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukemiseksi jatkuu kuitenkin ennallaan. Ohjaus ja tuki, asiakasohjaus sekä toiminnan kehittäminen ja arviointi järjestetään tiimeihin, jotka palvelevat kaikki palveluyksiköitä. Myös nuorisopalvelut muodostavat oman tiimin.

Uuden organisaation alkaessa tiimien toiminnasta vastaavat tiimivetäjät. Tiimien esihenkilöinä toimivat opetuspalvelupäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö. Nuorisopalveluiden tiimivastaavana toimii 1.10.2023 nuorisopalveluiden koordinaattori. 

Tiimityö tehostaa toimintaa

Muutoksen taustalla on tarve sujuvoittaa toimintaa kasvatuksen ja opetuksen hallinnossa sekä asiakaspalvelussa. Uudelleen järjestäytymisen selkiyttää työnjakoa ja tehostavan määriteltyjen työprosessien etenemistä, kun toiminta järjestetään hierarkkisen organisaatiomallin sijaan itsenäisissä ja itseohjautuvissa tiimeissä.

Kun päätökset voidaan tehdä aiempaa alemmalla tasolla tiimissä, yksinkertaistuu päätösprosessi viranhaltijoiden vastuulla olevissa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen asioissa, mikä näkyy tehokkaampana toimintana. Tavoitteena on myös, että tiimien myötä yhteistyö palveluiden välillä tiivistyy.

Asiakaspalvelun selkeyttämiseen tullaan pidemmällä aikavälillä hakemaan ratkaisua digitaalisista ratkaisuista, joista esimerkkinä kanava, jonka kautta asiakkaan on mahdollista päivittää tietojaan

Lisätietoja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousasiakirjat: Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki

kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi, opetuspalvelupäällikkö Johanna Lindstedt, puh. 020 615 7173, johanna.lindstedt(at)kouvola.fi

Sivun alkuun