Kankaronkadun-Kennotien-Kimalaisentien risteys suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 3.9.-24.9.2020

Kouvolan Sarkolassa kadun ja vesihuollon saneeraustatyömaasta johtuen Kankaronkadun-Kennotien-Kimalaisentien risteys suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä torstaina 3.9.2020 klo 6 noin neljän viikon ajaksi.

Kouvolan Sarkolassa suoritetaan kadun ja vesihuollon saneerausta vuoden 2020 ja 2021 aikana. Työmaasta johtuen Kankaronkadun-Kennotien-Kimalaisentien risteys suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä noin 4 viikon ajaksi torstaina 3.9.2020 klo 6.

Kankaronkadulle kulku tulee suorittaa Suomenkadulta ja Kennokadun kiinteistöille kulku tulee suorittaa Kotkankallionkadulta. Kimalaisentien kiinteistölle kulku tullaan ohjaamaan kiertotietä pitkin Kotkankallionkadulta Tikankadulle ja sieltä väliaikaista reittiä pitkin Kimalaisentielle.

Tikankadun kiertotietä käytettäessä pyydetään noudatettavan erityistä varovaisuutta, koska kiertotie kulkee parkkialueen läpi.

Kankaronkadun ja Kennotien välisen kevyenliikenteen väylä suljetaan kevyeltä liikenteeltä, mutta liikennöinti kevyen liikenteen osalta ohjataan Kankaronkadulta Kennotielle turvallisesti ohi suljetun risteyksen.

Urakoitsijana toimii Recset Oy.

Tienkäyttäjiä pyydetään välttämään tarpeetonta liikkumista alueella.

Kaupunki pahoittelee työmaasta johtuvaa haittaa.

Rakennuttamisen organisaatio:

Rakennuttaja 
Kouvolan kaupunki
Asuminen ja ympäristö, Yhdyskuntatekniikka
Antti Nyberg, p. 020 615 7728

Kohteen pääurakoitsijan ja rakennustöiden toteuttajana toimii Recset Oy

Sivun alkuun