Kaikkien kuntien valtionosuudet pienenevät – Kouvolalle 6,4 miljoonan euron lisäsäästötarve

Valtiovarainministeriö on tarkentanut kunnille maksettavia valtionosuuksia. Kouvolan kaupungin valtionosuudet pienenevät edellisistä, lokakuussa julkaistuista laskelmista 6,4 miljoonalla eurolla. – Tilanne on vielä aiempaa vakavampi. Kuntien ja valtion on haettava tilanteeseen yhdessä ratkaisuja, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

Valtiovarainministeriö tiedotti perjantaina 17.11. uusista tarkennuksista kuntien valtionosuuksiin. Muutokset liittyvät 1.1.2023 toteutuneeseen hyvinvointialueuudistukseen.

Ministeriön tiedotteessa todetaan, että valtionosuuden vähennystarve poikkeaa aiemmin arvioidusta tasosta. Vuoden 2024 varsinaisessa talousarviossa pysyväksi valtionosuuden vähennykseksi arvioitiin 224 milj. ja lisäksi vuotta 2023 koskeva osuus 112 milj. euroa. Verotuksen valmistuminen muuttaa vuoden 2024 valtionosuuksia siten, että pysyvä vähennys kuntien valtionosuuksiin kasvaa yhteensä 501 milj. euroon. Vuonna 2024 leikattava, vuotta 2023 koskeva määräaikainen osuus kasvaa yhteensä 250 milj. euroon.

Valtionosuuksien tarkennukset tulivat kuntakentälle yllätyksenä. Tilanteesta tekee erityisen haastavan ajoitus, jolla valtionosuuksien muutoksista tiedotettiin. Kuntien on lainsäädännön mukaan pitänyt ilmoittaa vuoden 2024 veroprosenttinsa verohallinnolle viimeistään 17.11.

Tarkennukset valtionosuuksiin aiheuttavat Kouvolan kaupungille jo valmisteltujen toimenpiteiden lisäksi uuden 6,4 miljoonan euron sopeutustarpeen. Kaupungin ensi vuoden talousarvioon sisältyy sopeutustoimia, jotka tasapainottavat taloutta ensi vuonna noin 15 miljoonalla eurolla ja noin 23 miljoonalla eurolla vuonna 2027.  

Parhaillaan selvitetään, millä tavalla 6,4 miljoonan euron lisäsopeutus toteutetaan.

– Lisäsopeutuksen suunnittelu on aloitettu, mutta sopeutusten tarkempaa kohdistumista ei vielä tiedetä. Sopeutukset kohdistuvat valitettavasti myös lapsiin ja nuoriin, sillä heille tärkeitä palveluja tuotetaan sivistyksen toimialalla, joka on kaupungin suurin toimiala, Kouvolan kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas sanoo.

Valtionosuudet ensi vuonna noin 10 miljoonaa euroa negatiiviset

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11. kokouksessaan Kouvolan kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2027. Talousarvio on laadittu lokakuussa julkaistujen valtionosuuslaskelmien pohjalta. Talousarviossa on varauduttu siihen, että Kouvolan saamat valtionosuudet ovat 1.1.2024 alkaen pysyvästi noin 21,7 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2023.

Uusien, 17.11. saatujen tietojen perusteella kaupungin valtionosuudet vähenevät vuoteen 2023 nähden lähes 30 miljoonalla eurolla ja ovat noin 10 miljoonaa euroa negatiiviset vuonna 2024.

– Kouvolan kaupunki on jo aiemmin ottanut kantaa siihen, että valtionosuuksien muutos johtaa osissa kuntia kohtuuttomiin talouden tasapainottamisvaatimuksiin. Nyt tilanne on vielä aiempaa vakavampi. Kuntien ja valtion on haettava tilanteeseen yhdessä ratkaisuja. Odotamme asiassa nopeaa etenemistä, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

Sivun alkuun