Kahden tuhannen kouvolalaisen postiluukkuun kolahtaa marraskuussa liikuntakysely

Kyselyssä kartoitetaan muun muassa kuntalaisten liikuntatottumuksia ja mielipiteitä liikuntapaikoista. Tulokset auttavat kaupunkia liikuntapalvelujen suunnittelussa.

uimahalli

– Haluamme kyselyllä saada kokonaiskuvaa siitä, miten kaupunkilaiset eri puolella Kouvolaa liikkuvat sekä siitä, miten tyytyväisiä he ovat liikunnan palveluihin. Tämä on tärkeää tietoa, jotta meidän olisi palveluissamme mahdollista huomioida paremmin erilaisia liikkujia, liikuntakoordinaattori Marika Peltonen kertoo.

Kysely lähetetään kahdelle tuhannelle 18-64 -vuotiaalle kouvolalaiselle. Postikyselyyn päädyttiin, sillä vastaamaan halutaan tavoittaa myös ne, jotka eivät ole aktiivisia liikunnan palveluiden käyttäjiä. Kyselyn toteutuksesta vastaa FCG.

Kysely kartoittaa muun muassa sitä, miten paljon ja missä vastaaja liikkuu sekä liikuntaa edistäviä ja rajoittavia tekijöitä. Samalla kysellään esimerkiksi liikuntaviestintään ja –paikkoihin liittyviä toiveita.

Kyselyn mukana tulee valmiiksi maksettu vastauskuori, jossa vastatun kysely voi palauttaa. Vastata voi myös sähköisesti.

– Vastaukset ovat meille tärkeitä, haluamme kehittää palveluita niiden pohjalta, Peltonen kertoo.

Liikuntakysely on osa laajempaa kyselysarjaa, jolla selvitetään eri ikä- ja ihmisryhmien suhdetta liikuntaan. Ensimmäinen kysely kuntalaisille lähti 2017. Sen jälkeen on erillisin kyselyin kartoitettu myös kouvolalaisten seurojen, varhaiskasvatus- ja esikouluikäisten sekä koululaisten liikuntakäytäntöjä.

– Saamme kattavasti tietoa eri puolella Kouvolaa asuvien ihmisten aktiivisuudesta ja toiveista liikunnan suhteen. Toivomme, että kysely tavoittaa muutkin kuin aktiiviliikkujat, näin pystymme huomioimaan erilaisia näkemyksiä, kun liikuntapaikkoja ja –palveluita suunnitellaan, Peltonen sanoo.

Kyselyn tulokset selviävät vuodenvaihteeseen mennessä.

Lisätietoja:

Marika Peltonen, liikuntakoordinaattori, 020 615 8436, marika.peltonen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun