Joulukorttivarat Pidä kiinni® -avopalvelu Nupulle

Kaupungin joulukorttivarojen lahjoitusta vastaanottamassa toiminnanjohtaja Henna Hovi. Kaupungin edustajana hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen.

Kaupungin vuoden 2023 joulukorttivarat on lahjoitettu Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen avopalvelutoiminnalle, jossa tuetaan päihdeongelmaisia vauvaperheitä. Lahjoituksen arvo on 1 000 euroa.

Avopalvelu Nuppu on osa valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, joka koostuu päihdeongelmien hoitoon erikoistuneista ensikodeista ja avopalveluyksiköistä. Nupun asiakkaita ovat Kymenlaaksossa asuvat vauvaperheet tai vauvaa odottavat perheet, joilla on päihdeongelma. Nuppu tarjoaa myös ennaltaehkäisevää ja matalaa tukea raskaana oleville tai pienten lasten perheille, joilla on riski altistua päihteistä johtuville haitoille. Nupun tuki on asiakkaalle maksutonta.

Nupun toiminta on tärkeä lisätuki kouvolalaisille perheille ja toiminta tukee vahvasti kuntien perustyötä ja hyvinvointialueella tehtävää viranomaistyötä. Työssä korostuvat ihminen, kohtaaminen ja lapsen edun ensisijaisuus. Vaikeita asioita voidaan ottaa esille turvallisesti. Työskentely on myös tavoitteellista ja pitkäjänteistä.

”Nupun toiminnassa yhdistyvät vertaistuki, vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen vahvistuminen sekä vanhemman päihdekuntoutuminen. Perheet saavat kohdata heitä tukevia ihmisiä ja puhua vaikeistakin asioista, mikä on äärimmäisen tärkeää”, korostaa kaupungin hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen.

”Kiitämme lämpimästi Kouvolan kaupunkia lahjoituksesta. Lahjoitus on tärkeä osoitus siitä, että kouvolalaisia pikkulapsiperheitä halutaan tukea monipuolisesti ja nähdään varhaisten vuosien merkityksellisyys. Ihmisen pari ensimmäistä vuotta ovat herkkiä ja merkitykseltään kauaskantoisia yksilön myöhemmän kehityksen kannalta. Vauvan syntymä on aina erityinen tilanne perheille, varsinkin jos perheessä on joitain haavoittavia tekijöitä, kuten päihdeongelma. Siksi on tärkeää, että tarjolla on myös erityistä tukea sitä tarvitseville lapsiperheille”, sanoo Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Henna Hovi.

Hänen mukaansa Nupun asiakkailta saatu palaute on ollut positiivista. Heidän mielestään yhteisössä käyminen tukee arkirytmiä, sosiaalisia suhteita ja tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nupussa saa vertaistukea, tukea vanhemmuuteen ja lapsen kanssa olemiseen ja siellä käyminen tukee päihteettömyyttä. ”Nupussa ei tuomita menneisyyden takia vaan kaikki ovat samalla viivalla. Lapset saavat leikkikavereita. On myös kiva, kun Nupussa saa lämpimän ruuan”, asiakkaat sanovat.

Kouvolan kaupunki lahjoittaa vuosittain niin sanotut joulukorttivarat, eli joulukorttien postittamatta jättämisestä säästyvät varat yhdistykselle, jonka kaupunki katsoo tekevän tärkeää ja merkittävää yhteiskunnallista työtä. Joulukorttivarojen lahjoitus tehtiin kuluvana vuonna jo 12. kerran.

Lisätietoja:
Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun