JEA luo tukevia siltoja esiopetuksesta ensimmäisiin kouluvuosiin

Viisi lasta seisoo koulun käytävällä kasvojen edessä kuva junan eri vaunuista. Veturi ja vaunut kuvastavat joustavan esi- ja alkuopetuksen (JEA) eri osia.

Kun lapsi siirtyy eskarista kouluun, ei tuota vaihetta tarvitse enää niin kovasti jännittää. Joustava esi- ja alkuopetus (JEA) pitää huolen siitä, että vastassa on tuttuja opettajia ja kavereita. Mikä parasta, jokainen saa mahdollisuuden kehittyä omaan tahtiinsa.

Joustavassa opetuksessa esiopetuksen ja ensimmäisten vuosiluokkien opetuksen raja-aitoja on poistettu eri keinoin. Päiväkodin ja koulun yhteistyöllä toteutetaan lapsentahtista oppimista, jossa ikää enemmän merkitsevät lapsen kehitystaso ja taidot.

JEAa on kokeiltu Kouvolassa muutaman vuoden ajan, mutta viime syksynä se laajeni Kouvolan kaikkiin kouluihin. Uudenlaista oppimisympäristöä on ollut Kouvolaan kehittämässä Kaunisnurmen koulussa JEA-asioihin jo useamman vuoden ajan perehtynyt opettaja, vararehtori Sirpa Tykkälä. Hän kuuluu myös Kouvolan JEA -rukkasryhmään, joka pohtii joustavan esi- ja alkuopetuksen käy­tännön toteutusta.

– Olemme JEA-asioissa hyvällä matkalla, mutta paljon on vielä tehtävää. Jotta JEAn hyödyt saataisiin kunnolla käyttöön, olisi esiopetuksen ja alkuopetusluokkien oltava samoissa tiloissa. Toivottavasti näin tapahtuu uudessa Marjoniemen koulussa, Tykkälä toteaa.

Kaunisnurmen koulu tekee JEA-yhteistyötä Nurmilinnun, Puistolan ja Keskustan päiväkotien esiopetusryhmien kanssa. Yhteistyö eri yksiköiden välillä on erilaista riippuen välimatkasta. Ystäväryhmät toimivat samoissa tiloissa ja yhteistä toimintaa on päivittäin. Kumppaniryhmät toimivat fyysisesti lähellä toisiaan, mutta esi- ja alkuopetusryhmät ovat erillisiä ryhmiä. Yhteistä toimintaa on vähintään pari kertaa kuukaudessa. Nurmilinnun esiopetusryhmä ja Kaunisnurmen alkuopetusluokat ovat kumppaniryhmiä.21

Puistolan ja Keskustan päiväkodeissa toimii Kaunisnurmen koulun kaveriryhmät, sillä ne sijaitsevat fyysisesti kauempana toisistaan. Yhteistyötä Kaunisnurmen koulun kanssa toteutetaan teemapäivinä. Kaveriryhmien toimin­nassa on lisäksi mahdollista käyttää esimerkiksi digitaalisia yhteyksiä.

Yhteisopettajuus on kaiken perusta

Kaunisnurmen koulussa kaikki ekaluokkalaiset ovat samalla luokalla, ja 33 oppilaalla on kaksi opettajaa. Sirpa Tykkälän lisäksi luokan opettajana toimii Anne Sinisalo.

– Yhteisopettajuus on minusta ehdottomasti paras tapa toteuttaa alkuopetusta. Näin pystymme luomaan luokassa eritasoisia ryhmiä ja tukemaan oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla. Työparista on myös tukea haastavissa opetustilanteissa, Tykkälä pohtii.

– Tässä oppii samalla paljon toiselta opettajalta, lisäksi pystymme hyödyntämään omia vahvuuksiamme ja jakamaan työtehtäviä sen mukaan. Kun on kaksi opettajaa samalla luokalla, toisen ollessa poissa esimerkiksi sairauden takia, on lapsilla edelleen toinen tuttu opettaja paikalla, Sinisalo lisää.

Hitaammin koulutaitoja oppiville JEA tuo helpotusta myös siinä, että lapsentahtista kehitystä voi tapahtua omissa oppimisympäristöissä ilman siirtoja luokalta toiselle.

– Kun oppilaat liikkuvat luontevasti ryhmistä toisiin, se tutustuttaa myös paremmin muihin lapsiin ja ehkäisee näin kiusaamista.

Heidän luokkansa kuuluu myös JEA-mallin testiryhmään, ja siellä käytetään arvioinnissa digitaalista Qridi-ohjelmaa. Lapset lisäävät tietokoneella juniin papukaijoja sen mukaan, miten paljon ovat itse kokeneet taidoissa edistyneensä.

– Tämä on todella hyvä ohjelma. Oppilaat tykkäävät käyttää sitä ja vanhemmat pääsevät seuraamaan lapsensa edistymistä QR-koodin avulla. Lisäksi sinne voi luoda oppilaille omat portfoliot, Sinisalo kertoo.

Kaksi opea ehtii auttamaan enemmän

Kysytäänpä oppilailta, mitä mieltä he ovat JEA-mallista ja yhteisopettajuudesta. Tykkä­län ja Sinisalon luotsaamat ekaluokkalaiset tykkäävät, kun on kaksi opettajaa.

– Kumpikin on tosi kiva, Linnea Orava avaa keskustelun.

Martti Muona ja Max Wiemers ovat huomanneet yhteisopettajuuden isoimman hyödyn. Yhdellä opettajalla kestäisi ikuisuus, jos hänen pitäisi käydä auttamassa jokaista oppilasta erikseen. Nyt kun on kaksi, oppilaat saavat tarvittaessa omaa ohjausta ja toinen opettaja voi opettaa muuta luokkaa.

– Tämä on hyvä, pojat nostavat peukkuja kohti kattoa.

Entäpä JEA, miten sen kanssa menee?

– Papukaijoja on todella paljon, ihan sikapaljon, lukemisessa, kirjoittamisessa ja matikassa, Linnea tiedottaa.

Myös Karoliina Mannosen papukaijasaalis on mittava.

– Kaikki luokalla ovat oppineet lukemaan, Karoliina iloitsee koko porukan puolesta.

– Ja minä olen yhtä hyvä kuin Karo, Max ilmoittaa.

Samuel Yanbiolu ei heti muista, miten paljon papukaijoja on hänen JEA-junamatkallaan. Kun opettaja Sinisalo kertoo, että Samuel on oppinut hienosti lukemaan ja muutkin koululaistaidot ovat hyvällä mallilla, pojan kasvoille leviää valloittava hymy.

Outi Myllymäen kirjoittama juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 17.5.2023 ilmestyneessä Kouvolan kaupungin tiedotuslehdessä 1/2023. Koteihin jaetun ilmaisjakelun juttuja voi lukea myös kaupungin verkkosivulla: kouvola.fi/julkaisut.

Sivun alkuun