Jättiputken torjunta tuottaa tulosta

Jättiputki ihmisen vieressä. Lehdet hartioiden korkeudella, kukinto ulottuu noin 1 m pään yläpuolelle.

Kouvolassa vuonna 2011 käynnistetty jättiputken torjuntatyö on tuottanut tulosta; useissa aiemmin runsaskasvustoisissa kohteissa löydettiin tänä vuonna enää muutamia jättiputkia. Jättiputket ovat ongelmallisia alkuperäiselle kasvillisuudelle ja kosketuksesta myös ihmiselle. Laki velvoittaa kiinteistön omistajaa tai haltijaa huolehtimaan vieraslajin hävittämisestä tai leviämisen torjumisesta. Kaupungin torjuntatoimet eivät ulotu yksityismaille.

Kuudessa kohteessa ei ole havaittu jättiputkea kymmeneen vuoteen, joten niiden osalta voidaan olettaa, ettei maaperässä ole enää itäviä siemeniä.

Torjuntaa tehtiin pääosin kaivamalla kasvit juurineen ja myrkyttämällä torjunta-aineella. Lisäksi torjunnassa käytettiin kohteen peittämistä. Torjunta-aineen käyttö on vähentynyt samalla, kun mekaanisia torjuntakeinoja on lisätty. Torjuntatyöstä saadut kokemukset osoittavat, että kaivaminen on tehokkain torjuntatapa yksittäisille kasveille ja pienille, alle 50 kasvin esiintymille. Peittäminen on hyvä vaihtoehto laajoille esiintymille tasaisilla ja avoimilla paikoilla. Peittämiseen voidaan käyttää mm. hamppukuidusta tai ekovillasta valmistettua katetta.

Jättiputkipelto

Kaupungin omistamilla mailla jättiputkikohteita on tiedossa tällä hetkellä 225 kpl, joista uusia, vuonna 2020 löydettyjä tai ilmoitettuja on yhteensä 14 kpl. Yksityisomistuksessa ja valtion mailla on lisäksi useita kymmeniä tiedossa olevia jättiputkiesiintymiä Kouvolan alueella.

Vieraslajeja koskevan lain mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi. Jättiputki kuuluu näihin lajeihin. Kaupungin torjuntatoimet eivät ulotu yksityismaille, vaan havaitusta jättiputkiesiintymästä lähetetään maanomistajalle kirje, jossa ohjeistetaan torjunnasta.

Jättiputket tukahduttavat alkuperäisen kasvillisuuden alleen ja voivat muodostaa läpipääsemättömiä ”jättiputkimetsiä”. Ihmisille kasvin sisältämä neste aiheuttaa auringon valon myötävaikutuksella vaikeita, palovammojen kaltaisia iho-oireita. Vallatessaan tontin jättiputki voi alentaa kiinteistön arvoa. Torjuntaan kannattaa ryhtyä heti keväällä, kun ensimmäiset jättiputken lehdet tulevat esiin.

Lisätietoa vieraslajeista, lainsäädännöstä, sekä ohjeita torjuntaan ja miten havainnoista ilmoitetaan löytyy kaupungin verkkosivulta www.kouvolanluonto.fi.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, timo.martikainen(a)kouvola.fi, 020 615 67 55 (kaupungin vieraslajitorjunta yleisesti)

Nopest Oy Petri Metsälä, petri.metsala(a)nopest.fi, 045 662 0160 (jättiputken torjunnan käytännön toimet)

Sivun alkuun