Jättipalsami kitketty Pentsojalta 10 vuodessa

Kuvassa kaksi ihmistä rehevän kasvillisuuden keskellä kumartuneena. Etummäisen miehen vieressä on jätesäkki.

Sitkeä 10 vuoden vieraslajitorjuntatyö on tuottanut tulosta: Pentsojan puron varrelta on onnistuttu hävittämään jättipalsami lähes kokonaan. Talkootyö on ollut erityisen arvokasta, sillä alueella sijaitsee suojeltu puronvarsilehto.

Pentsojan puronvarsilehdon alueella on kitketty talkootyönä jättipalsamia vuosien 2011–2020 aikana. Kouvolan Pentsojan puron varrella on luonnonsuojelualue, josta suurin osa kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan.

Ennen kitkentätalkoita jättipalsami kasvoi voimakkaasti ja muodosti paikoin laajoja esiintymiä. Nyt lehtolajisto on levittäytynyt entisille palsamin valtaamille alueille. Jättipalsamitilannetta on seurattu vuosittain: talkoopäivinä Metsähallituksen henkilö on kartoittanut ja merkinnyt jättipalsamiesiintymät sekä laatinut kauden jälkeen esiintymäkartat. Kesäkuun lopulla 2020 jättipalsameita löytyi alueelta enää kaksi kappaletta, kun alkuvuosien talkoissa kitkentäjätettä kertyi säkeittäin ja viime vuosinakin yhä kymmeniä yksilöitä. Joka kesäisiä tarkastuksia jättipalsamin esiintymiseksi tulee kuitenkin jatkaa muutamia vuosia senkin jälkeen, kun palsamia ei ole enää havaittu. Myös Pentsojan yläjuoksun palsamitilannetta tulee seurata ja tehdä tarvittaessa torjuntaa.

Alueen jättipalsamitorjuntatyötä ovat suunnitelleet, ohjanneet ja tehneet yhteistyössä Kouvolan kaupunki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ja Metsähallitus. Alkuvuosina järjestettiin yleisö-ja koululuokkatalkoita. Jättipalsamin selkeästi vähennyttyä (vuodesta 2014) torjunta on tehty järjestäjätahojen voimin.

Lisätietoja:
Hannu Friman
Ympäristöjohtaja
Kouvolan kaupunki
puh. 020 615 7900
hannu.friman@kouvola.fi

Sivun alkuun