Jalkakäytävien talvikunnossapito tontinomistajien vastuulle

Tekninen lautakunta saa ensi viikolla käsiteltäväkseen päätösehdotuksen, jossa jalkakäytävien talvikunnossapito siirretään tontinomistajien vastuulle lukuun ottamatta pientalovaltaisia alueita.

Päätösehdotus perustuu siihen, että kaupungin taloudellinen tilanne vaatii ei-lakisääteisten palvelujen vähentämistä. Yhdistetyt jalkakäytävä- ja pyörätiet kuuluvat edelleen kaupungin kunnossapitoon. Tekniselle lautakunnalle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että kaupunki luopuu jalkakäytävien talvikunnossapidosta 1.10.2020 alkaen ja siirtää tontin kohdalla olevien jalkakäytävien talvikunnossapidon tontinomistajien vastuulle lukuun ottamatta pientalovaltaisia alueita, jotka jäävät edelleen kaupungin talvikunnossapidon piiriin ja tehdään verovaroin.

Pientalovaltaiset alueet

Pientalovaltaisena alueena on päädytty pitämään katua, jossa jalkakäytävän koko pituudesta yli puolet (50 %) on omakoti- tai paritalojen kohdalla, Kouvolassa olisi tällä periaatteella kaksi jalkakäytävien osalta pientalovaltaista aluetta: Hirveläntie (Voikkaa) ja Vilppulantie (Koria). Näillä kaduilla on yhteensä noin 0,4 km jalkakäytävää.

Tontinomistajan velvollisuudet

Tontinomistajan velvollisuuteen kuuluvalla jalkakäytävien talvikunnossapidolla tarkoitetaan kunnossapitolain mukaisesti velvoitetta:

  • pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä
  • huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä,
  • tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä
  • pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien (=tonttiliittymän) kunnossapidosta. (Lain mukaan mitä on säädetty kiinteistönomistajasta ja kiinteistöstä, koskee vastaavasti tontinvuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistön haltijana olevaa vuokramiestä.)

Saavutettavat säästöt

Jalkakäytävien talvikunnossapito on tehty Kouvolan ja Kuusankosken keskusta-alueilla pääosin omana työnä. Muilla alueilla työt on hoidettu ostopalveluna. Jos jalkakäytävien talvikunnossapito siirretään kiinteistöille, saavutetaan arvioilta 0,3 htv:n ja noin 100 000 euron säästöt.

Lisätietoja

Anne Ahtiainen, kaupungininsinööri
p. 020 615 8574
anne.ahtiainen@kouvola.fi

kouvola.fi/kunnossapitovastuut

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun