Jäähallien energiankulutus kuriin

Kouvolan kaupungilla on kiinnitetty huomiota isojen kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Automaatiojärjestelmän ja LVI-ohjausprosessien uudelleen ohjelmointi Kouvolan jäähallissa on vähentänyt kaukolämmön kulutusta lähes puolella. Kylmätekniikkakontin vaihto Valkealan jäähallissa on tuonut peräti 75% vähennyksen maakaasun tarpeeseen.

”Pitkällä tähtäimellä energiansäästö on todella merkittävää. Jo muutaman ison rakennuksen automaatiota säätämällä on saatu näin hyviä tuloksia. Jäähallit ovat perinteisesti energiasyöppöjä”, sanoo toimitilajohtaja Katja Ahola. ”Energiatehokkuus otetaan huomioon kaikissa kaupungin hankkeissa, niin uudis- kuin saneeraushankkeissa sekä omissa toimintatavoissa. Meillä on monia hankkeita menossa kaupungilla, jotka tähtäävät energian kulutuksen pienentämiseen”, hän korostaa.


Ohjausprosessien uudelleenohjelmointi ratkaisevaa

Kouvolan jäähallin automaatiojärjestelmä uusittiin viime talvena vanhan järjestelmän pettäessä. Automaatiosaneeraus ja LVI-prosessien uudelleen ohjelmointi saatiin valmiiksi keväällä ja järjestelmää on viritetty ja hienosäädetty koko syksy. ”Prosessien hienosäätö vei monta kuukautta, mutta oli lopputuloksen kannalta ratkaisevaa. Hallien prosessit ja olosuhteet on nyt saatu optimoitua, ja se näkyy energian säästöinä”, sanoo talotekniikan asiantuntija Marko Pirinen.

Käyttöönoton ja automaation hienosäädön jälkeen vakioitu kaukolämmön kulutus tippui Kouvolan jäähallissa n. 45%.

Valkealan jäähallissa tehtiin muutoksia LVI-prosessiin ja jääradan kylmätekniikkakontti uusittiin kesällä 2021. Vanha kontti oli teknisesti huonossa kunnossa ja elinkaarensa lopussa. Uusi kylmätekniikkakontti käyttää kylmäaineena hiilidioksidia ja on energiatehokkaampi. Kylmätekniikkakontin saneerauksen yhteydessä myös hallin ilmankuivain uusittiin tehokkaammaksi sekä parannettiin kuivaimen ilmanvaihtokanavistoa. Valkealan jäähallin maakaasun kulutus on vähentynyt peräti 75%.

Hukkalämpö hyötykäyttöön

Jäähalleista on mahdollista ottaa hyötykäyttöön lauhdelämpö, ja hyödyntää sitä myös lähellä olevissa muissa rakennuksissa. Kaikissa Kouvolan jäähalleissa hyödynnetään lauhdelämpöä niiden lämmityksessä.

Kouvolan jäähallissa saatiin prosessien tehostamisen myötä lauhdelämpö entistä paremmin hyötykäyttöön ilmanvaihdossa ja lämmitysverkostoissa. Lisäksi ilmanvaihdon kuivaus joka vie paljon energiaa saatiin energiataloudellisemmaksi.

Valkealassa uuden kylmätekniikkakontin lauhdelämpöä hyödynnetään aiempaa tehokkaammin. Se johdetaan nyt tehokkaammin hallin lämpimän käyttöveden lämmitykseen, patteriverkostoon, ilmanvaihtokojeiden lämmityspattereille ja ilmankuivaimen esilämmitykseen.

Kuusankosken jäähallin kylmätekniikkakontti uusittiin pari vuotta sitten. Kesällä aloitetaan muutostyöt hallin lämmitysjärjestelmässä, jotta lauhdelämpö saadaan paremmin käyttöön sekä hallin että läheisten rakennusten lämmityksessä. Tavoitteena on saada hukkalämpö käyttöön Naukion uudessa päiväkodissa sekä Kuusankosken tulevassa yhtenäiskoulussa.

Energiatehokkuustavoitteena vähentää kulutusta 7,5%

Kouvolan kaupunki on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) vuonna 2016. Kunnille energiatehokkuussopimukseen tai energiaohjelmaan liittyminen antaa eväitä oman energiankäytön hallinnalle. Sopimuksen taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tullut EU:n energiapalveludirektiivi, joka velvoittaa julkisen sektorin toimimaan esimerkkinä energiansäästön edistämisessä. Tavoitteena on sisällyttää energiansäästö ja uusiutuvien energialähteiden edistäminen osaksi kunnan johtamisjärjestelmiä.

Kouvolan kaupunki on laatinut energiankäytön tehostamissuunnitelman. Sen tavoitteena on 7,5 % energiasäästö vuosina 2017-2025. Tavoite on laskettu Kouvolan kaupungin vuonna 2014 kuluttamasta energiamäärästä. Ensisijaisesti pyritään energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Säästötavoite ei tarkoita sitä, että kulutuksen tulisi olla pelkästään säästöprosenttia vastaavan energiamäärän verran alhaisempi. Säästöt voivat muodostua myös oman toiminnan tehostamisesta, joiden seurauksena tuleva kulutus on alhaisempi verrattuna tilanteeseen ilman toimia.

Lisätiedot:
Katja Ahola, toimitilajohtaja, 040 179 7032
Marko Pirinen, talotekniikan asiantuntija, puh. 040 025 5359
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun