Jää- ja vesiurheilua voi harrastaa Kouvolassa keskeytyksettä koko talven

Kouvolassa on edelleen jäähalleja ja uimahalleja sekä kuntalaisten että seurojen käyttöön. Myös ulkoliikuntapaikkoihin panostetaan talvella enemmän. Energiansäästötoimenpiteistä ja sen vaikutuksista on avattu kaupungin verkkosivuille oma sivu.

Liikuntatiloista saatavien energiansäästöjen lisäksi säästöjä haetaan kaikista kaupungin tiloista ja toiminnasta. Kaupungin tilapalvelut hakee energiasäästöjä muun muassa tilatehokkuudesta. Vajaakäyttöisten tilojen vuokrasopimuksia on irtisanottu ja rakennuksia päätetty laittaa peruslämmölle tai jopa kylmäksi.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan energiansäästöistä päättää tekninen lautakunta torstaina 3. marraskuuta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunki tavoittelee kolmen miljoonan euron säästöjä energiakustannuksissa. Tämä tarkoittaa 20 prosentin leikkausta energian vuosikulutukseen.

On kansallinen velvollisuus ja vastuu säästää energiaa. Julkishallintona kaupunki haluaa näyttää esimerkkiä energiakriisissä. Koko vuoden ajan kaupunki on vienyt pehmeitä energiansäästötoimenpiteitä käytäntöön. Syksyllä toteutetun kuntalaiskyselyn mukaan 88 prosenttia vastaajista koki lisätoimenpiteet energian säästämiseksi tarpeellisena tulevana talvena.

Jäähalleja ja uimahalleja avoinna koko kauden

Kuusankosken uimahalli on avoinna koko talven ja Valkealan halli avoinna jouluun saakka. Inkeroisten uimahalli aukeaa tammikuussa 2023. Jäähalleista auki pysyvät muut paitsi Inkeroisten halli.

Päätökset tilapäisten sulkujen osalta on tehty niin, että kaupungissa on koko ajan jäähalleja ja uimahalleja sekä kuntalaisten että seurojen käytössä. Kouvolan neljästä uimahallista pidetään avoinna hallit, jotka pystyvät palvelemaan kattavasti kaikkia käyttäjäryhmiä, erityisesti lapsia ja nuoria sekä liikuntarajoitteisia. Esimerkiksi Urheilupuiston uimahalli suljetaan, koska halli ei palvele liikuntarajoitteisia. Inkeroisten ja Valkealan uimahallit sen sijaan ovat liikuntaesteettömiä, ja ne vuorottelevat sulkuaikana, jotta käytössä on koko ajan yksi esteetön uimahalli liikuntarajoitteisille.

Kuusankosken uimahalli pidetään avoinna, koska uimahallissa pidetään viikonloppuisin vauvauinteja ja pikkuallas voidaan lämmittää erikseen. Lisäksi pikkuallas on kooltaan monikäyttöinen ja tarvittaessa jaettavissa eri käyttäjille.

Kuusankosken uimahallin aukioloaikoja on laajennettu marraskuun alusta alkaen. Aukioloajan muutokset mahdollistavat muiden uimahallien sulkujen aikana sen, että kuntalaisten ja koulujen tarpeet pystytään huomioimaan paremmin. Uimaseuroille pyritään järjestämään vuoroja aukioloaikojen ulkopuolelta, jotta uimahallissa olisi enemmän tilaa muille asiakkaille hallin aukioloaikoina. 

Jäähallien osalta kaupungin neljästä jäähallista suljetaan Inkeroisten jäähalli, koska siinä on pienimmät kävijämäärät muihin halleihin verrattuna.

Lasten ja nuorten liikuntaharrastusvuorot etusijalla

Kouvolan kaupunki huomioi koulujen liikuntatuntien sekä urheiluseurojen tarpeet ja jakaa vuoroja jää- ja vesiurheilun osalta uudelleen junioripainotteisesti, jotta lasten ja nuorten liikuntaharrastukset kärsisivät vähiten tässä hankalassa tilanteessa.

“Meillä on liikuntamahdollisuuksien kanssa hyvä tilanne tilapäisten sulkupäätösten jälkeenkin, sillä kaksi uimahallia ja kolme jäähallia pysyvät avoinna, mikä on enemmän kuin monessa verrokkikaupungissa”, sivistysjohtaja Veikko Niemi kertoo.

Esikoululaisten ja koululaisten uimaopetus pyritään siirtämään korvaaviin ajankohtiin tai toisiin halleihin. Uimaopetuksen järjestämisestä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Hyvinvoinnin lisäämiseksi ja liikunnan harrastamisen ylläpitämiseksi Kouvolan kaupunki kannustaa omatoimiseen liikkumiseen ja panostaa talvikaudella ulkoliikuntapaikkoihin tavanomaista enemmän sääolosuhteet huomioiden.

Kaikki energiasäästöihin liittyvä tieto koottu samalle verkkosivulle

Kaupungin kaikista energiansäästötoimenpiteistä on koottu verkkosivu. Sivuille on koottu myös kaikki energiansäästöön liittyvät uutiset ja artikkelit. Sivua päivitetään uusien tietojen mukaan.

Taustalla energiahintojen räjähdysmäinen kasvu 

Tehokkaiden ja nopeiden säästötoimenpiteiden taustalla on räjähdysmäinen nousu energiahinnoissa. Kouvolan kaupungin tilapalvelut arvioi, että vuoden 2022 osalta kaupungin energiakustannusten budjettiylitys on noin 5,2 miljoonaa euroa, mikäli nykyisellä kulutuksella jatketaan. Energian hinnasta riippuen ylitys voi olla vieläkin suurempi.  

Lisätietoja 

sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi@kouvola.fi

toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola@kouvola.fi

liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi

Energiansäästötoimenpiteet Kouvolan kaupungin verkkosivuilla

Sivun alkuun