Itäradan yhteystarvenuoli Kouvolan suuntaan säilyy Uusimaa-kaavan aineistossa

Yhteystarvenuoli Kouvolaan suuntaan oli poistettu maakuntakaavan valmistelussa. Maakuntajohtaja muutti esitystään kokouksessa siten, että yhteystarve -kaavamerkintä päätettiin palauttaa kaavaan. Muutettu esitys hyväksyttiin äänestyksen (13-2) jälkeen.

Uudenmaan maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 11.3. Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksen palautetta ja tärkeimpiä muutoksia. Itäradan osuus Porvoosta itään Kotkan suuntaan esitetään Uusimaa-kaavassa pitkällä aikavälillä toteutettavan pääradan ohjeellisena linjauksena. Vaihtoehtoinen linjaus Koskenkylästä Kouvolan suuntaan merkitään kaavaan yhteystarvenuolella. Yhteystarvenuoli Kouvolaan suuntaan päätettiin palauttaa kaava-aineistoon äänestyksen (13-2) jälkeen. Yhteystarvenuolella osoitetaan liikenteen yhteystarpeet joiden tarkka sijainti tai toteutustapa vaatii tarkempaa selvittämistä.

Kouvolan kehitysjohtajan Petteri Portaankorvan mielestä on tärkeää, että maakuntakaavan tulee mahdollistaa tulevaisuuden ratayhteydet eikä sulkea pois kehittämismahdollisuuksia. – Voimassa olevan Uudenmaan maakuntakaavan itäisiä raideyhteyksiä koskevat merkinnät tulee vähintäänkin säilyttää, jotta valtakunnan tason liikennejärjestelmän kehittämispäätöksille jää tilaa, hän korostaa.

– Toteutuessaan Itärata lyhentäisi Helsingin ja Kouvolan sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Kouvolan välistä matka-aikaa merkittävästi ja nivoisi Kouvolan entistä tiiviimmin osaksi pääkaupunkiseutua, toteaa Portaankorva. Itäradan Kouvola–Porvoo–Helsinki-Vantaan lentoasema–Helsinki-ratayhteydelle on koko itäisessä Suomessa vahva tarve ja tahtotila. Asian takana ovat Itä-Suomen maakuntaliitot, kaupungit, kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt, hän jatkaa. Itäradan vaikutusalueella, joka kattaa Itä-Suomen viisi maakuntaa, Kouvolan ja Porvoon kaupungit sekä pääkaupunkiseudun, asuu 1,9 milj. ihmistä.

Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva
Puh. 020 615 1287
petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Sivun alkuun