Itäradan vaikuttajaseminaarissa vahvistui itäisen Suomen yhteinen tahtotila

Helsingissä järjestettiin 12. helmikuuta Itärata-vaikuttajaseminaari, jossa eri alojen vaikuttajat pääsivät puhumaan Itäradasta omasta näkökulmastaan. Itäisessä Suomessa on laaja yhteinen näkemys siitä, että nopea Itärata Helsingistä lentoaseman ja Porvoon kautta Kouvolaan tarvitaan palvelemaan puolen Suomen tarpeita.

Seminaarin yhdistävänä tekijänä oli halu itäisen Suomen kehittämiseen ja saavutettavuuden parantamiseen Itärata-hankkeen kautta. Liikenneverkon kehittäminen vaikuttaa yritysten sijoittumiseen, työpaikkoihin, asukasmäärään ja koko alueen elinvoiman kasvuun.

Vaikuttajaseminaarissa kuultiin nimekkäitä puhujia, jotka tarkastelivat Itärata-hanketta erilaisista näkökulmista. Puheenvuoron käyttivät muun muassa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, Keskon pääjohtaja Mikko Helander, Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen, Stora Enson Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen, sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen. Heitä oli kuulemassa ja Itärata-talkoisiin osallistumassa runsaslukuinen joukko poliitikkoja ja eri alojen valtakunnan tason vaikuttajia.

– Ei voi liikaa korostaa yhteen hiileen puhaltamisen merkitystä. Itä-Suomi toimii tässä yhtenä rintamana. Millään muulla hankkeella ei ole näin laajaa vaikutusta, tämä tuo kaivattua yhtenäisyyttä Itä-Suomen alueelle. Itärata avaa valtavan määrän mahdollisuuksia. Jos niitä ei päästä hyödyntämään, voi kysyä, mitä se tarkoittaa Itä-Suomen kannalta, seminaarissa puhunut Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Itäinen suomi yhdessä Itäradan takana laajalla rintamalla

Parhaillaan selvitetään uuden nopean itään suuntautuvan ratayhteyden toteuttamisvaihtoehtoja. Itäisen Suomen kunnissa ja maakunnissa on laaja yhteinen näkemys ratalinjauksesta.

– Me näemme, että itäistä ratayhteyttä pitää edistää koko itäisen Suomen yhteinen etu edellä. Paras ratkaisu on puoli Suomea kattava Itärata: uusi raideyhteys Helsingistä lentokentän ja Porvoon kautta Kouvolaan yhdessä Savon ja Karjalan ratojen parannustoimien kanssa, Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen tiivistää.

Itäradalle on itäisessä Suomessa vahva tilaus. Hanketta tukevat itäisen Suomen 5 maakuntaa ja 12 kaupunkia sekä alueen kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt.

– Vaikuttavissa ratahankkeissa ei saa unohtaa puolta Suomea, vaan Itäisen Suomen saavutettavuus tulee saada samalle tasolle muun Suomen kanssa. Seminaari vahvisti yhteistä tahtotilaa ja näytti osaltaan, miten tarpeellinen Itäratahanke on Itä-Suomen kehityksen kannalta, kertoo Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Kouvolan kaupunginjohtajan Marita Toikan mukaan Itärataa edistetään tosissaan. – Itäisen Suomen kaupungit ovat sitoutuneet Itäradan hankeyhtiövalmisteluun ja haluavat edistää sitä yhteistyössä valtion kanssa. Itäradan kehittäminen pitää saada mukaan myös valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, Toikka korostaa.

Nopeammat yhteydet tuovat nostetta elinkeinoelämälle ja matkailulle ─ ympäristöystävällisesti

Itärata nopeuttaa raideliikenteen matka-aikoja laajasti Itä-Suomessa mahdollistamalla kolmen tunnin junayhteydet Kuopiosta, Joensuusta ja Pietarista Helsinkiin. Lisäksi yhteys lentoasemalle paranisi huomattavasti, joka on ensiarvoisen tärkeää yritysten sijoittumisen ja päivittäisen matkustamisen kannalta.

Itäradan uuden raideyhteyden kustannusarvio on 1,7 miljardia euroa. Itärataan investoimalla saadaan vaikutukset, jotka hyödyttävät todella suurta aluetta ja ihmismäärää, sillä Itäradan vaikutusalueella Porvoosta Pohjois-Karjalaan ja Kouvolasta Kajaaniin asuu pääkaupunkiseutu mukaan lukien yli 2 miljoonaa ihmistä. Nopeammat yhteydet itäisen Suomen, Helsingin ja Pietarin välillä tuovat nostetta elinkeinoelämälle ja matkailuille, ympäristöystävällisesti.

Kouvolan kaupunginjohtajan Marita Toikan mukaan Itärataa edistetään tosissaan. – Itäisen Suomen kaupungit ovat sitoutuneet Itäradan hankeyhtiövalmisteluun ja haluavat edistää sitä yhteistyössä valtion kanssa. Itäradan kehittäminen pitää saada mukaan myös valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, Toikka korostaa.

Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorvan esitys

Keskon pääjohtaja Mikko Helanderin esitys

Itä-Suomen Yliopiston rehtorin Jukka Mönkkösen esitys

Stora Enson Hannu Kasurisen Packaging Materials -divisioonan johtajan esitys

Lisätietojen antajat:

Kuopion kaupunki
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, puh. 044 718 2790, jarmo.pirhonen@kuopio.fi

Kouvolan kaupunki
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi
Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva@kouvola.fi

Itärata verkossa:
www.itärata.fi
Twitterissä: @itaratahanke

Sivun alkuun