Inkeroisten Valtatien raittisillan kevyt liikenne kiertotielle ensi viikosta alkaen

Valtatien raittisillan uusiminen alkaa ensi viikolla. Kevyen liikenteen yhteys katkaistaan rakennustyön ajaksi raittisillan kohdalta ja kevyt liikenne ohjataan kiertotielle kulkemaan kadun toiselle puolelle. Työt valmistuvat joulukuuhun mennessä.

                                                                        

Valokuva Valtatien siltapaikalta

Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikka rakennuttaa Valtatien raittisillan uusimisen. Raittisilta sijaitsee kevyen liikenteen väylällä Inkeroisissa Valtatien kadun ja Kortojan risteyskohdassa.

Valtatien raittisillan sijaintipaikkakartta.
Sijaintipaikkakartta.

Valtatien raittisillan rakennusurakka käsittää nykyisen huonokuntoisen teräsputkisillan (putken sisähalkaisija 3,0 metriä ja pituus 17,0 metriä) uusimisen sekä samalla parannetaan liikenneturvallisuutta uusimalla sillan kaiteet.

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Recset Oy.

Rakennustyöt alkavat 5.10.2020 ja valmistuvat joulukuuhun 2020 mennessä.

Rakennustöiden ajaksi kevyen liikenteen yhteys katkaistaan raittisillan kohdalta ja kevyt liikenne ohjataan kiertotielle kulkemaan kadun toiselle puolelle.

Ilmakuvaan merkitty kiertotie, joka kulkee Kortojan raittisiltaa pitkin.
Merkitty kiertotie.

Valtatien raittisillan rakennustyöt tehdään kuivatyönä ja tämä vaatii Kortojan vedenpinnan laskemista työn ajaksi ja työpadon rakentamista. Eli ylävirranpuolelta Kortojan raittisillan tyhjennysventtiilit avataan ja lasketaan Kortojan veden pinta alas sekä alavirran puolelle rakennetaan työnaikainen työpato.

Valtatien raittisillan rakennustyöt käynnistyvät vilkkaalla taajama-alueella. Alueella on runsaasti ajoneuvo- ja kevytliikennettä sekä koululaisia. Alueen kadunkäyttäjiä ja kevyen liikenteen kulkijoita pyydetään huomioimaan työmaa-alueella työskentelevät työntekijät ja työkoneet sekä kulkijoita kehotetaan varovaisuuteen alueella.

Kouvolan kaupunki pahoittelee Kortojan vedenpinnan laskusta aiheutuvaa haittaa. Kaupunki puhdistaa samassa yhteydessä ojan pohjasta paljastuvat roskat ja jätteet (mm. polkupyörät).

Lisätietoja rakennushankkeesta antavat:

Kouvolan kaupunki, Yhdyskuntatekniikka
Rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg
p. 020 615 7728
antti.nyberg@kouvola.fi

Pääurakoitsija, Recset Oy
Vastaava työnjohtaja Ville Kola
p. 050 594 1864
ville.kola@recset.fi

Sivun alkuun