Inkeroisten monitoimitalon hankesuunnitelmaa päivitetään

Inkeroisten yhteinäiskoulun hankesuunnitelman kansilehti

Inkeroisten monitoimitalon hankesuunnitelmaa on päivitetty, minkä vuoksi se viedään uudelleen kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi 6.10.2021. Isoin muutos alkuperäiseen hankesuunnitelmaan on, että nyt koko uudisrakennus rakennetaan pysyväksi, yhtenäiseksi tilaksi, eikä väliaikaisia 5-10 vuoden päästä luovutettavia tiloja hankita tai rakenneta. Myös liikuntasalin kokoa kasvatetaan alkuperäisestä. Tavoitteena on rakentaa kaikkia kuntalaisia palveleva monitoimitalo, joka tukee nykyaikaista opetusta.

Hankesuunnitelman päivitystarkastelun yhteydessä kesän jälkeen on käyty läpi rakentamisen kustannukset ja oppilasmäärien kehitys. Eri vaihtoehtojen tarkastelun jälkeen on päädytty yhteiseen virkamiesesitykseen siitä, että tuleva Inkeroisten monitoimitalo rakennetaan yhtenä, pysyvänä rakennuskokonaisuutena, eikä muita lisätiloja hyödynnetä osana koulun opetustoimintaa. Rakennuskokonaisuuteen sisältyy vuonna 2012 valmistunut yhtenäiskoulun laajennusosa.

Ennen yhteistä esitystä, asiantuntijat tutkivat vielä kerran eri vaihtoehtoja toiminnallisuuden, toteutettavuuden sekä kustannustehokkuuden näkökulmista, jotta lapsimäärän väheneminen huomioitaisiin suunnitelmissa paremmin.  

Vaihtoehtoina tarkasteltiin lisätilojen ostamista tai vuokraamista 5-10 vuodeksi, jolloin niistä luopuminen on tarpeen vähentyessä helpompaa. Keskustelussa olivat myös parakkien hankkiminen sekä muiden kaupungin omistamien tilojen, kuten pihapiirissä sijaitsevan Mämmälän koulun tai Tehtaanmäen koulun  käyttäminen väliaikaisena lisätilana. 

“Vanhojen koulurakennusten jatkokäytön etuja olisi ollut euromääräiset säästöt mutta haasteisiin kuuluisi uuden koulun toimintakulttuurin rakentamisen vaikeutuminen: uusien ajantasaisten pedagogisten toimintamallien käyttöönotto olisi huomattavasti haasteellisempaa uudet ja vanhat tilat yhdistävässä kokonaisuudessa, kuin se on kokonaan uusissa yhtenäisissä tiloissa,” sivistysjohtaja Veikko Niemi sanoo. ”Isoja rakennusteknisiä töitä ei purettavaksi suunnitellussa rakennuksessa olisi luonnollisesti järkevä tehdä.  

Niemi jatkaa: ”Verkostomaisena yhteistyönä järjestettävää nykyaikaista yleis- ja erityisopetusta ei voi erottaa toisistaan kahteen eri rakennukseen. Lisäksi oppilaiden yhdenvertaisuus oppimisympäristöjen osalta sekä tilojen esteettömyys ovat tärkeää. Yhdessä rakennuksessa nämä voidaan toteuttaa.” 

Monitoimitalon on tarkoitus olla valmis syyslukukaudella 2024. Uusi koulurakennus mitoitetaan monitoimitalon valmistumisvuoden mukaiseen oppilasmäärään. Myllykosken ja Inkeroisten alueen oppilasmäärän edelleen laskiessa, on pohdittava oppilaaksiottoalueen laajentamista erityisesti tulevien kouluinvestointien yhteydessä.  

Suunnitelmien päivittämisen yhteydessä otettiin myös huonetilaohjelma uudelleen tarkasteluun tilatehokkuuden näkökulmasta sekä huomioitiin liikuntatilojen kokonaistarve eteläisen Kouvolan alueella. Alueen urheiluseurojen palautteen perusteella kouluun tulevan liikuntasalin kokoa esitetään kasvatettavaksi 600 m2:iin. 

Monitoimitalo palvelee laajasti alueen asukkaita 

Kaupunginvaltuuston vuonna 2019 tekemän palveluverkkopäätöksen mukaisesti Inkeroisten yhtenäiskoulun hankesuunnitelma valmisteltiin käyttäjien ja tilapalvelujen yhteistyönä ja hyväksyttiin kasvatuksen ja opetuksen lautakunnassa maaliskuussa 2021. Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2021-2024 taloussuunnitelmaan.  

Monitoimitalona toteutettavaan Inkeroisten yhtenäiskouluun on suunniteltu sijoitettavan seuraavat palvelut: päiväkoti, yhtenäiskoulu eli perusopetuksen vuosiluokat 1-9, lähikirjasto, tilat nuorisopalveluille sekä alueellinen valmistuskeittiö. Rakennus monitoimitilana palvelee myös laajasti kuntalaisia, tarjoten tilaa järjestöille, seuroille, kansalaisopistolle, musiikkiopistolle ja kuvataidekoululle. Rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 27,5 milj. euroa, lisäksi kalusteet 0,8 milj. euroa. 

Lisätietoa  

Sivistysjohtaja Veikko Niemi, p. 020 615 7727, veikko.niemi@kouvola.fi 

Kasvatus ja opetusjohtaja Vesa Toikka, p. 020 615 3831, vesa.toikka@kouvola.fi 

Toimitilajohtaja Katja Ahola, p. 020 615 9013, katja.e.ahola@kouvola.fi 

Sivun alkuun