Inkeroisten monitoimitalo etenee kohti urakoitsijan valintaa

Rakennus, jonka oikean puoleista osaa ollaan purkamassa.

Inkeroisten monitoimitalon projekti etenee aikataulussaan, vaikka tällä hetkellä koulun tontilla onkin vielä hiljaista. Kevään ja kesän aikana urakoitsijaehdokkaat ovat osallistuneet kohteen suunnitteluun yhteistyössä monialaisen käyttäjäkunnan edustajien kanssa. Kaupunginhallitus käsittelee esitystä korkeimmat hinta-laatupisteet saaneen urakoitsijan valinnasta ja päättää seuraavaan kehitysvaiheeseen siirtymisestä urakassa.

Yhteistoiminnallisessa KVR-urakassa on monta eri vaihetta

Inkeroisten monitoimitalo toteutetaan yhteistoiminnallisena kokonaisvastuu- eli KVR-hankkeena, jossa valittu urakoitsija sekä suunnittelee että myös suorittaa varsinaisen rakennustyön. Yhteistoiminnallisuus tarkoittaa tässä yhteydessä, että pääurakoitsijaehdokas valikoitiin osallistavien työpajojen perusteella. Työpajoissa paitsi kehitettiin rakennushanketta, myös arvioitiin urakoitsijaehdokkaiden ja tilaajaorganisaation kyvykkyyttä yhteistoimintaan.

Hanke käynnistyi helmikuussa, kun urakoitsijoilta pyydettiin osallistumisilmoituksia yhteistoiminnalliseen neuvottelumenettelyyn. Ilmoitusten perusteella neuvotteluun valittiin kolme urakoitsijaehdokasta, joista kunkin kanssa järjestettiin kaksi työpajaa. Työpajoissa tarkennettiin laadullisia tavoitteita suunnitteluun, kuten rakennuksen käyttäjien toimintoja ja pedagogisia tarpeita, tontin käyttöä sekä arkkitehtuuria.

Työpajojen jälkeen elokuussa urakoitsijaehdokkaat jättivät tarjoukset hankkeen kehitysvaiheeseen. Tarjouksissa he esittivät neuvotteluvaiheen perusteella muovautuneet suunnitelmansa, kuten havainnekuvia monitoimitalosta ja sen julkisivusta, luonnostason pohjaratkaisuja sekä perusteluita ratkaisuille.

Tilapalvelut teki tarjousten ja arviointiensa perusteella urakoitsijan valinnan korkeimpien hinta-laatupisteiden perusteella, ja esittää nyt kaupunginhallitukselle yhtä toimijaa, jonka kanssa jatketaan kehitysvaiheeseen ja suunnitelmien tarkempaan työstämiseen. Mm. rakennuksen pohjaratkaisut tarkentuvat tässä vaiheessa. Arviolta marras-joulukuuhun kestävän vaiheen jälkeen päätetään, jatkaako urakoitsija myös rakentamisvaiheeseen.

Monitoimitalon rakentamaan on tarkoitus alkaa helmi-maaliskuussa 2023, jolloin uusi kouluvuosi alkaisi uudessa rakennuksessa elokuussa 2024.

Urakoitsijan tavoitebudjetti on 25 miljoonaa euroa, kokonaisbudjetin ollessa 27,5 miljoona euroa.

Kaupunginhallitus käsittelee tilapalveluiden esitystä urakoitsijan valinnasta ja kehitysvaiheeseen siirtymisestä kokouksessaan maanantaina 12.9.2022, ja esittää asiaa kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Päätös kehitysvaiheen aloittamisesta koskee koko hankkeen KVR-urakoitsijan valitsemista, vaikka toteutusvaiheen aloittamisesta päätetään erikseen kehitysvaiheen päätyttyä.

Rakennuttajakonsultti apuna kokonaisvastuu-urakassa

Koska Kouvolan kaupungin tilapalveluilla ei ollut aiempaa kokemusta yhteistoiminnallisesta kokonaisvastuu-urakasta, käytettiin tähän rakennuttajakonsultin apua ja tukea. Urakoitsijan vastuu on tällaisessa urakkamuodossa tavanomaista laajempi ja siten myös urakoitsijan kilpailuttaminen ja lopullinen valinta on yhteistoiminnallisen työstämisen lopputuloksena haastavampaa.

Tilapalvelujohtaja Katja Ahola kertoo, että mm. allianssi- ja muista yhteistoiminnallisista hankkeista kokemusta hankkinut Maijeli Parppei Rambolin Oy:n kilpailutettuna rakennuttajakonsulttina on ollut erittäin tarpeellinen tuki uudessa toteutusmuodossa.

Lisätietoja

Kaupunginhallituksen kokouksen 12.9.2022 esityslista Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki

rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, puh 020 615 1068, pia.rajala(at)kouvola.fi

toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Sivun alkuun