Ilmoitus maisematyölupahakemuksien vireilletulosta naapurien kuulemiseksi

Kouvolan kaupungin taajamametsien käsittelykohteille haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa ja tämä kuulutus on samalla MRL 133§:n ja MRA 65 § mukainen naapurien kuuleminen.

MRL 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan Kouvolan kaupungin jättämästä maisematyölupahakemuksesta, joka koskee Kouvolan kaupungin taajamametsien hoitokohteita Valkealassa Harjunmäellä sekä Kouvolan, Valkealan, Jaalan ja Kuusankosken taajamissa. Kohdealueet ilmenevät nähtävillä olevista liitekartoista.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena Kouvolan rakennusvalvontaan viimeistään 9.10.2019. Mikäli osallinen ei määräajan kuluessa ole jättänyt muistutusta katsotaan, ettei osallisella ole asiaan huomauttamista ja asian käsittely etenee.

Maisematyölupahakemus liitteineen on nähtävillä 25.9 – 9.10.2019 Tekniikka- ja ympäristötalossa (2 krs), osoitteessa Valtakatu 33, Kuusankoski sekä kaupungin www-sivuilla http://www.kouvola.fi/metsat. Lisätietoja asiasta antaa metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen p. 02061 57754 tai metsäsuunnittelija Ismo Huotari 02061 51390.

Kouvolassa 25.9.2019
Asuminen ja ympäristö, Maaomaisuus ja paikkatieto

Sivun alkuun