Ilmoita ruoppaustöistä ELY-keskukselle

Oletko aikeissa ruopata rantaasi vielä tänä keväänä? Ruoppausta suunnittelevalla alkaa olla kiire, sillä ruoppauksista on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–31.5. välisenä aikana.

Myös kesäaikaan tehtävistä vesikasvillisuuden koneellisista niitoista on ilmoitettava ELY-keskukselle 30 vrk ennen työn aloittamista. Paras aika niitoille on heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Muistathan kerätä niittojätteet pois vesistöstä ja läjittää riittävän kauas rannasta.

Yhteyshenkilöt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa:

  • Vesitalousasiantuntija Toni Pöntelin P. 0295 029 256
  • Ympäristöassistentti Jaana Huopainen P. 0295 029 234

Lisää neuvoja löydät ELY-keskuksen tiedotteesta (sttinfo.fi).