Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!

Jokainen voi vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin omalla arjen toiminnallaan. Laske oma hiilijalanjälkesi! Hinku-kunnat ovat mukana Nollapäästöpäivässä (Zero Emissions Day) 21.9.2019.
Nollapäästöpäiväin tarkoituksena on kannustaa ihmisiä tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja arkielämässään.

Ilmastodieetti-laskurilla voi laskea asumisesta, liikenteestä, ruuasta, jätteistä ja muusta kulutuksesta syntyvän hiilijalanjäljen yhden vuoden aikana. Laskuri auttaa tunnistamaan, mistä arjen päästöt syntyvät sekä antaa omien vastausten perusteella valikoituja vinkkejä siihen, miten hiilijalanjälkeä voi konkreettisilla, pienillä ja suurilla teoilla pienentää.

Laskurin avulla voi selvittää oman hiilijalanjälkensä tarkasti omiin tietoihin pohjautuen tai vaihtoehtoisesti nopeasti oletusarvojen avulla. Nämä oletusarvot perustuvat käyttäjän antamiin taustatietoihin. Omat laskentatulokset voi tallentaa sivustolle, joka mahdollistaa oman päästökehityksen seurannan. Omaa hiilijalanjälkeä voi verrata myös keskivertosuomalaisen kulutukseen tai laskurin täyttäneiden eri vastaajaryhmien tuloksiin.

Huom! Täytäthän laskuriin postinumeron, jotta laskurinkäyttösi listautuu Kouvolan käyttäjämääriin.

Kotitalouksien kulutus

Kotitalouksien kulutuksella on erittäin suuri merkitys Suomen päästöille, se aiheutti 66 prosenttia Suomen kulutusperusteisista päästöistä vuonna 2015. Suomen kotitalouksien hiilijalanjälki oli 60 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2016. Hiilijalanjälki oli 12 prosenttia suurempi kuin vuonna 2000, mikä johtuu suurelta osin kulutusmenojen kasvusta.

Kansalaiset voivat vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin omalla arjen toiminnallaan, luomalla kysyntää vähähiilisille ratkaisuille ja tukemalla kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Päästövähennysten saavuttamiseksi tarvitaan myös suuria systeemitason muutoksia yhteiskunnassa esimerkiksi energiajärjestelmissä: kuinka energiaa tuotetaan, kulutetaan, varastoidaan ja siirretään. Samaan aikaan jokaisella ihmisellä on omat kulutustottumuksensa. Ilmastodieetti.fi-laskuri auttaa ihmisiä kiinnittämään huomiota niihin valintoihin ja tottumuksiin, joilla voi saavuttaa isoimmat päästövähennysvaikutukset omassa arjessa.

Hinku-kunnat ovat mukana Nollapäästöpäivässä (Zero Emissions Day) 21.9.2019. Kouvolan kaupunki liittyi Hiilineutraalit kunnat -verkostoon keväällä 2019. Nollapäästöpäiväin tarkoituksena on kannustaa ihmisiä tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja arkielämässään.

SYKE seuraa laskurin käyttäjien kokonaismäärää kaikissa Hinku-kunnissa aikavälillä 1.9.2019–18.9.2019. Tulokset julkistetaan perjantaina 20.9.2019 sekä nostetaan esiin myös varsinaisena Nollapäästöpäivänä 21.9.2019.

Lue lisää Nollapäästöpäivästä.
Lue lisää Hinku- eli hiilineutraaleista kunnista.

Tiedote on muokattu Ympäristöministeriön tiedotteesta.

Sivun alkuun