Ikääntyvien asumisen tarpeita kartoitetaan kyselyllä

Kymenlaakson hyvinvointialueen ikääntyville kuntalaisille on tehty kysely, jossa selvitetään mahdollisimman laajasti heidän tämänhetkisiä asumistarpeitaan sekä tulevaisuuden asumiseen liittyviä toiveita. Kysely on tarkoitettu kaikille yli 60-vuotiaille kymenlaaksolaisille. Kyselylomake toimii sekä tietokoneella että älylaitteessa.

Kyselyn avulla kartoitetaan ikääntyvien kymenlaaksolaisten tulevaisuuden asumistarpeista, ja niiden kehityksestä alueen kunnissa seuraavan 10–20 vuoden aikana. Kyselyssä selvitetään paitsi ikääntyvien ja ikääntyneiden nykyisiä asumismuotoja, -järjestelyjä ja mahdollisia palveluja, myös heidän toiveitaan tulevaisuuden asumisen, palveluiden ja muuttohalukkuuden suhteen. Kysely on tehty yhteistyössä Kymsoten ja hyvinvointialueen kuntien kanssa. Kyselyyn voi vastata 22. toukokuuta asti.

Tavoitteena on tukea ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointia sekä niihin varautumista hyvinvointialueilla ja kunnissa. Tarkoituksena on myös tiivistää hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyötä sekä luoda alueellisia verkostoja ikääntyneiden asumisen edistämiseksi.

−On tärkeää määrittää yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen sekä miettiä, mitkä ovat alueen tavoitteet ikääntyneiden asumistarpeisiin vastaamiseen ja asumisen edistämiseen. Sen jälkeen voimme miettiä konkreettisia toimenpiteitä ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen myös tulevaisuudessa, projektipäällikkö Noora Haimi sanoo.

Tavoitteena yhteiset palveluprosessit

Selvitystyön tavoitteena on saada tietoa ikääntyneiden tulevista asumistarpeista hyvinvointialueen kunnissa ja luoda yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat kuntien ja hyvinvointialueen roolit ja vastuut ikääntyneiden asumisessa. Selvitystyön yhtenä tarkoituksena on myös laatia yhteisiä toimintamalleja siitä, miten ikääntyneiden asuminen ja siihen liittyvä neuvonta ja ohjaus järjestetään hyvinvointialueella yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Selvitystyön ansiosta laaditaan yhteisesti sovitut linjaukset ja niitä toteuttavat toimintamallit ikääntyneiden asumisen tukemiseen kuntien ja hyvinvointialueen välille sekä suunnitellaan toimintamalleja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseksi.

Tavoitteena on myös selkeyttää turvallisen asuinympäristön merkitystä ikääntyneiden asumisessa, ja luoda ikääntyneiden asumisen tilannekuva.

Kysely asumisesta yli 60-vuotiaille kymenlaaksolaisille (webropolsurveys.com)

Sivun alkuun