Hyvinvointityö on muutoksessa entistä tärkeämpää

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmaa. Kyseessä on dokumentti, joka kertoo, miten yhtä kaupunkistrategiassa valittua tavoitetta, hyvinvoinnin kasvua, lähdetään tavoittelemaan. Ohjelmaa täydentämään tehdään tulevan syksyn ja talven aikana useita toimenpidesuunnitelmia.

Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmassa on valittu kaksi painopistealuetta: hyvinvoinnin vahvistaminen ja mielekäs ja merkityksellinen elämä. Näitä päämääriä tavoitellaan neljällä keinolla: terveellisten elintapojen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen, 2. osallisuuden vahvistaminen, 3. työllisyyden parantaminen ja 4. arjen turvallisuus.

Kouvolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle, Kymsotelle, vuoden 2019 alussa. Kaupungin toiminnassa korostuu sen perustehtävä, kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Kouvolan kaupunki ja kuntalaiset ovat kokeneet viimeisten kymmenen vuoden aikana monia sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat kaupungin vetovoimaan ja hyvinvoinnin kokemiseen. Talouden tunnusluvut, vuosikate ja verotulot ovat heikentyneet. Muutokset haastavat kaupunkia vahvistamaan asukkaiden hyvinvointia ja elämän merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemista. Osallisuuden entistä laajempi mahdollistaminen ja yhteisöjen roolin tukeminen ovat tässä työssä tärkeitä keinoja.

Tutustu Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmaan

Lisätietoja:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu@kouvola.fi

Sivun alkuun