Tuoreimmat kouluterveyskyselyn tulokset herättävät huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Tyttöjen hyvinvointi on Kouvolassa selkeästi heikompaa kuin poikien, kertovat tuoreen THL:n kouluterveyskyselyn tulokset. Kyseessä on valtakunnallinen ilmiö. Huolta herättävät myös muut kahden vuoden takaisesta kyselystä heikentyneet tulokset. Tuloksia esitellään Kasvatus- ja opetuslautakunnalle 18.11.2021.

Kouvolan kaupungin perusopetuksen oppilaat ja KSAO:n opiskelijat osallistuivat THL:n valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn keväällä 2021. Kysely tuottaa tietoa monipuolista ja luotettavaa paikallista ja maakunnallista seurantatietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.

Perusopetuksesta mukana ovat 4.–5. -luokkalaiset ja 8.–9. -luokkalaiset. Joka toinen vuosi toteutettavan kouluterveyskyselyn tulokset saadaan sekä kunta- että koulukohtaisesti.

Koulujen näkökulmasta merkittävimmät muutokset vuoden 2019 kyselytuloksiin verrattuna liittyvät seuraaviin aiheisiin:

  • Hyvinvointi ja mielenterveys: Tyttöjen hyvinvointi ja mielenterveys ovat selkeästi heikompia kaikissa ikäluokissa kuin poikien. Kaikkien oppilaiden osalta hyvinvoinnin indikaattorit ovat heikentyneet kahden vuoden takaisesta.
  • Yksinäisyys: yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet kahden vuoden takaisesta sekä ala- että yläkoululaisilla. Ammattikoululaisten osalta muutos on ollut vielä suurempi ja tytöistä yli neljännes tuntee itsenä yksinäiseksi.
  • Ahdistuneisuus, mieliala: alakoululaisista vähintään lievää ahdistusoireilua on kokenut 23 %. Kolmanneksella alakouluikäisistä tytöistä on ahdistusoireilua. Puolet yläkoululaisista tytöistä on ollut huolissaan mielialastaan viimeisen vuoden aikana. Ammattikouluikäisillä tytöillä vastaava prosenttiluku on 62.
  • Koulu-uupumus: koulu-uupumusta kokeneiden peruskoululaisten osuus on kasvanut vuodesta 2019.
  • Koulukiusaaminen: poikien kokemus koulukiusaamisesta on vähentynyt alakoulussa, mutta tyttöjen lisääntynyt. Yläkoulussa kiusaamista on kokenut vähintään kerran viikossa suurempi määrä pojista kuin vuonna 2019.
  • Harrastaminen: kouvolalaisista 4.–5. -luokkalaista 83 % kertoo harrastavansa jotakin vähintään yhtenä päivänä viikossa. Yläkoululaisten osalta vastaava prosentti on 96.
  • Apu etäopetuksen aikana: yläkoululaisista 82 % kokee saaneensa apua etäopetuksen aikana. Vastaava luku koko maan osalta on 79.
  • Läheisen aikuisen fyysinen väkivalta: 14 % alakoululaisista on kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Tilanne on huonontunut kahden vuoden takaisesta ja pojilla on näitä kokemuksia tyttöjä enemmän.

Toimenpiteitä mietitään tulosten perusteella

Koulujen oppilashuoltoryhmät pohtivat kouluterveyskyselyn tuloksia, ja kertovat myöhemmin, minkälaisin oppilashuollollisin toimenpitein tuloksia voidaan jatkossa parantaa.

”Itse tulokset ovat tällä erää kaikkea muuta kuin positiivisia, koska monessa asiassa on menty huonompaan suuntaan kahden vuoden takaisista tuloksista. Näen positiivisena tässä sen, että meillä on käytettävissä tällaisia kattavia ja luotettavia tuloksia, joiden avulla voimme puuttua epäkohtiin ja kehittää koulujen toimintaa siihen suuntaan, että lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan jatkossa lisätä,” toteaa erityisen tuen koordinaattori Hanna Peltonen.

Lisätietoja

Kuntakohtaiset Kouluterveyskyselyn tulokset: THL:n sähköinen tulospalvelu.

vs. kasvun tuen päällikkö Maija Saksa, puh. 020 615 8429, maija.saksa(at)kouvola.fi
erityisen tuen koordinaattori Hanna Peltonen, puh. 020 615 8426, hanna.peltonen(at)kouvola.fi