Hulevesikustannusten kattaminen investointimäärärahasiirroin

Tekniselle lautakunnalle esitetään investointimäärärahojen siirtoja RR-terminaalin rakentamisen määrärahoista hulevesikustannusten kattamiseen

Kouvolan kaupungilla ja Kouvolan Vesi Oy:llä on keskinäinen sopimus hulevesistä. Sopimuksen mukaan Kouvolan kaupunki korvaa Kouvolan Vesi Oy:lle huleveden viemäröinnin investointikustannuksista 23 % huleveden kokonaiskustannuksista. Talousarviossa ei ollut varauduttu määrärahaan, koska sen suuruudesta ei ollut annettu arvioita.

Kouvolan Vesi Oy on nyt laskenut ja arvioinut vuoden 2020 investointien kaupungin hulevesien osuudeksi 0,902 milj.euroa. Osuudessa on mukana myös viime vuoden joulukuun hulevesien laskuttamaton osuus.

Yhdyskuntatekniikan investointiohjelman mukaiset kohteiden toteutumat on perattu läpi ja arvioitu siinä sovittujen kohteiden säästöt. Tarkastelujen perusteella uusinvestointien määrärahoja vähennettäisiin 0,34 miljoonaa euroa ja korvausinvestointien määrää lisättäisiin 0,54 miljoonaa euroa.

Tämän jälkeen tarkasteltiin RR-terminaalin rakentamisen kustannuksia. Projektipäällikkö on todennut, että hankkeen kustannukset vuonna 2020 pystytään pitämään 6,850 milj.eurossa. Tämän perusteella lisärahoitusta ei tarvitsisi hakea, vaan hulevesirahoitus pystyttäisiin hoitamaan olemassa olevalla rahavarauksilla. Asia vaatii kuitenkin talousarviomuutoksen, koska sitovuustasojen määrärahat ja tuloarviot muuttuvat.

Lisätietoja:

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574,
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun