Hiivurin alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen alkaa Korialla

Työt alueella alkavat viikolla 40. Alueella liikkuvia pyydetään huomioimaan muuttuvat yleisen liikenteen järjestelyt sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaata ohitettaessa.

Kaivinkone peittää katu- ja vesihuoltosaneeraustyömaalla kaivantoa, jossa putkia ja viemärikaivoja.

Kouvolan kaupunki aloittaa viikolla 40 yhteistyössä Kouvolan Vesi Oy:n kanssa Tanssilavan-, Alakoulun-, Puistolantien ja Kymenkujan katusaneerauksen Korialla.

Vesihuoltotyöt ja kadun rakenteet tehdään tämän vuoden aikana.

Viimeistely-, asfaltointi ja vihertyöt käynnistyvät toukokuussa 2023. Urakka valmistuu kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

Työn aikana Fazerin parkkipaikalle rakennetaan väliaikainen liittymä Kyntäjäntieltä. Raskasliikenne tullaan ohjaamaan Kirjapainontien kautta

Urakoitsijana hankkeessa toimii Erkkiheikkilä Oy.

Saneerauksesta johtuen alueella tulee olemaan työmaaliikennettä, katujen käyttöä saatetaan tulla rajoittamaan vaiheittain ja kiertoteitä saattaa myös esiintyä.

Kohteessa pyydetään seuraaman kiertotieopasteita. Alueella liikkuvia pyydetään huomioimaan muuttuvat yleisen liikenteen järjestelyt sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaata ohitettaessa. Tienkäyttäjiä pyydetään välttämään tarpeetonta liikkumista alueella.

Kaupunki ja Kouvolan Vesi Oy pahoittelevat työmaasta johtuvaa haittaa.

Lisätietoja:

Tilaaja / Kadunrakennustyöt

Kouvolan kaupunki, Yhdyskuntatekniikka

Maanrakennustöiden valvoja Markku Brandtell, p. 020 615 5445, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kadunrakennustöiden valvoja, rakennuttajakonsultti Kauko Kellokoski, 0400 677967 (TL-InfRa Oy) etunimi.sukunimi@tloy.com

Tilaaja / vesihuolto

Kouvolan Vesi Oy

Rakennuttajainsinööri Jan Mänttäri, p. 040 0657 769, etunimi.sukunimi@kouvolanvesi.fi

Pääurakoitsija /  Erkkiheikkilä Oy

Työmaapäivystys 044 5244 229

Työmaapäällikkö Pekka Mäkitalo, p. 050 4644 577

 etunimi.sukunimi@erkkiheikkilaoy.fi

Katuvalaistusurakoitsija / KSS Rakennus Oy (valaisimet ja valaisinkeskukset)

Sivun alkuun