Hiekoitushiekan poisto Kouvolassa on aloitettu – Sääolosuhteet vaikuttavat aikatauluun

Hiekoitushiekan poistoa Kouvolassa keskustan alueella on käynnistelty, mutta vaihtelevat sääolosuhteet hankaloittavat työtä. Hiekan poiston arvioidaan kestävän useita viikkoja. Kaupunki kehottaa tielläliikkujia olemaan varovaisia työalueiden läheisyydessä.

Kouvolan keskustan alueella on hiekoitushiekan poistotöitä aloitettu vähitellen. Työnkulkuun saattavat vaikuttaa yöpakkasten, valumavesien ja mahdollisten lumisateiden aiheuttamat haasteet. Koska hiekan poistossa käytetään vettä, yöpakkasten aiheuttama jäätymisvaara saattaa hidastaa työn etenemistä.

Työt etenevät keskustoista, kevyen liikenteen väyliltä ja pääkaduilta lopuksi asuntokaduille. Hiekkaa poistetaan myös katujen viherkaistoilta. Työn arvioidaan kestävän olosuhteista riippuen ainakin 5–6 viikkoa, toukokuun puolivälin tienoille asti. Hankalan talven takia sepeliä on levitetty runsaasti, joten työ vaikeutuu entisestään. Pölynsidontaa tehdään pölyämisen estämiseksi.

Kalustoa on liikkeellä noin 50 yksikköä, ja työt suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin klo 6–22 ja lauantaisin klo 6–18. Olosuhteiden mukaan ja esim. taajama-alueiden keskustoissa töitä tehdään myös öisin.

Kouvolan kaupunki kehottaa kaikkia tielläliikkujia noudattamaan varovaisuutta työalueiden läheisyydessä. Pahoittelemme työn aiheuttamia häiriöitä.

Palautteet palautepalvelun kautta 

Palaute katujen kunnossapidosta toivotaan laitettavan esisijaisesti kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta. Sieltä palautteet tulevat välittömästi katujen kunnossapitoa hoitavien tiedoksi ja toimenpiteitä varten. 

Katujen kunnossapito

Sivun alkuun